Tiltak og virkemidler for redusert klimagassutslipp fra avskoging i Norge

Denne rapporten er Miljødirektoratets besvarelse på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Rapporten gir en beskrivelse av omfanget av avskoging i Norge, diskuterer drivere og årsaker til avskoging, samt peker på mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslipp fra avskoging og hvordan disse kan påvirke andre interesser.

Vi peker på noen miljø- og samfunnsmessige effekter av avskoging, men har innenfor rammene av oppdraget ikke hatt anledning til å gjøre konkrete vurderinger eller anbefalinger rundt hvordan virkemidler bør utformes eller hvilke interesser vi mener bør prioriteres i en avveining. Denne rapporten kan derfor ses på som et første steg, som grunnlag for videre vurderinger.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1043
Språk:
NB

Opphav:
Miljødirektoratet

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema