Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Das Jedermannsrecht

Type: Brosjyre | Nummer: M-87 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.02.17 Ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes ist das aktive Erleben der Natur. Seit alters her...

Right to Roam

Type: Brosjyre | Nummer: M-86 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.02.17 Outdoor recreation is an important part of our cultural heritage in Norway. Since ancient times, ...

Allemannsretten (nynorsk)

Type: Brosjyre | Nummer: M-85 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.02.17 Ein viktig del av kulturarven vår er å vere ute i naturen. Vi har frå gammalt av hatt rett til å...

Allemannsretten (bokmål)

Type: Brosjyre | Nummer: M-84 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.02.17 En viktig del av kulturarven vår er å være ute i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å...

Distributør av EE-produkter - Hva er ditt ansvar?

Type: Brosjyre | Nummer: M-558 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.16 Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra et firma i Norge eller e...

Importør av EE-produkter - Hva er ditt ansvar?

Type: Brosjyre | Nummer: M-559 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.16 Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-områd...

Produsent av EE-produkter - Hva er ditt ansvar?

Type: Brosjyre | Nummer: M-560 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.16 Dersom du har egen produksjon av elektriske eller elektroniske produkter (EE-produkter) i Norge, ...

Dette er Miljødirektoratet

Type: Brosjyre | Nummer: M-609 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.11.16 Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassuts...

Tilsynsstrategi for 2016-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-508 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.16 Tilsyn skal bidra til etterlevelse av miljøregelverket. Erfaringer fra tilsyn skal bidra til å...

Slå et slag for slåttemarka!

Type: Brosjyre | Nummer: M-566 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.06.16 Slåtteengene er et stykke levende kulturhistorie. Med sin store artsrikdom er de også en levende...

Behold markedsadgangen – registrer dine kjemikalier

Type: Brosjyre | Nummer: M-569 | Utgiver: ECHA

14.06.16 Hvis du framstiller eller importerer stoffer i mengder på ett tonn eller mer i året til...

Friluftsliv for alltid - Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Type: Brosjyre | Nummer: M-462 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.01.16 Alle kommuner og interkommunale friluftsråd kan hvert år søke Miljødirektoratet om midler for å...

Barns kjemiske hverdag

Type: Brosjyre | Nummer: M-331 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.09.15 I dette heftet kan både foreldre og andre som jobber med barn, finne gode råd: Hvilke produkter e...

Friluftsliv der folk bor: Miljødirektoratets nærmiljøsatsing

Type: Brosjyre | Nummer: M-307 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.07.15 Med små grep kan norske kommuner bidra til at flere får tilgang til naturopplevelser og mulighete...

The Norwegian Environment Agency Strategy 2015-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-359 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.05.15 The Norwegian Environment Agency was created on 1 July 2013 when the former Directorate for Natur...

Friluftsliv der folk bor

Type: Brosjyre | Nummer: M-307 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.04.15 Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.

Kjemisk sikkerhet og din virksomhet

Type: Brosjyre | Nummer: M-324 | Utgiver: ECHA

10.03.15 Reglene for framstilling og bruk av kjemikalier i Den europeiske union (EU/EØS) er utarbeidet for...

Miljødirektoratets strategi for 2015-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-268 | Utgiver:

08.12.14 Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassuts...

Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalie og produktkontroll

Type: Brosjyre | Nummer: M-158 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Miljødirektoratet kontrollerer produsenter, importører og forhandlere over hele landet. Vi fører...