Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Behold markedsadgangen – registrer dine kjemikalier

Type: Brosjyre | Nummer: M-569 | Utgiver: ECHA

14.06.16 Hvis du framstiller eller importerer stoffer i mengder på ett tonn eller mer i året til...

Friluftsliv for alltid - Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Type: Brosjyre | Nummer: M-462 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.01.16 Alle kommuner og interkommunale friluftsråd kan hvert år søke Miljødirektoratet om midler for å...

Barns kjemiske hverdag

Type: Brosjyre | Nummer: M-331 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.09.15 I dette heftet kan både foreldre og andre som jobber med barn, finne gode råd: Hvilke produkter e...

Friluftsliv der folk bor: Miljødirektoratets nærmiljøsatsing

Type: Brosjyre | Nummer: M-307 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.07.15 Med små grep kan norske kommuner bidra til at flere får tilgang til naturopplevelser og mulighete...

The Norwegian Environment Agency Strategy 2015-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-359 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.05.15 The Norwegian Environment Agency was created on 1 July 2013 when the former Directorate for Natur...

Friluftsliv der folk bor

Type: Brosjyre | Nummer: M-307 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.04.15 Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.

Kjemisk sikkerhet og din virksomhet

Type: Brosjyre | Nummer: M-324 | Utgiver: ECHA

10.03.15 Reglene for framstilling og bruk av kjemikalier i Den europeiske union (EU/EØS) er utarbeidet for...

Miljødirektoratets strategi for 2015-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-268 | Utgiver:

08.12.14 Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassuts...

Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalie og produktkontroll

Type: Brosjyre | Nummer: M-158 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Miljødirektoratet kontrollerer produsenter, importører og forhandlere over hele landet. Vi fører...

Kreps og krepsing

Type: Brosjyre | Nummer: M-227 | Utgiver: Miljødirektoratet og Mattilsynet

04.08.14 Brosjyre fra Miljødirektoratet og Mattilsynet om kreps og krepsing. Oppdatert august 2017.

Jostedalsbreen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-194 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.06.14 Brosjyre om Jostedalsbreen nasjonalpark.

Fulufjellet nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-197 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Brosjyre om Fulufjellet nasjonalpark.

Færder nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-196 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Brosjyre om Færder nasjonalpark.

Fulufjellet National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-185 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Fulufjellet National Park brochure.

Færder National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-184 | Utgiver: Mljødirektoratet

06.06.14 Færder National Park brochure.

Er bjørnen farlig?

Type: Brosjyre | Nummer: M-12 | Utgiver:

09.04.14 Det mest kjente møtet mellom menneske og bjørn i Skandinavia fant egentlig aldri sted. I Alice...