Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Kreps og krepsing

Type: Brosjyre | Nummer: M-227 | Utgiver: Miljødirektoratet og Mattilsynet

04.08.14 Brosjyre fra Miljødirektoratet og Mattilsynet om kreps og krepsing. Oppdatert august 2016.

Mohtorjohtolat meahcis

Type: Brosjyre | Nummer: M-211 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Ollugiidda lea dehálaš vásihit jaskatvuođa ja ráfi go vánddardit luonddus. Njuolggadusčállosa...

Jostedalsbreen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-194 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.06.14 Brosjyre om Jostedalsbreen nasjonalpark.

Fulufjellet nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-197 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Brosjyre om Fulufjellet nasjonalpark.

Færder nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-196 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Brosjyre om Færder nasjonalpark.

Fulufjellet National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-185 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Fulufjellet National Park brochure.

Færder National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-184 | Utgiver: Mljødirektoratet

06.06.14 Færder National Park brochure.

Er bjørnen farlig?

Type: Brosjyre | Nummer: M-12 | Utgiver:

09.04.14 Det mest kjente møtet mellom menneske og bjørn i Skandinavia fant egentlig aldri sted. I Alice...

Motorferdsel i utmark - kjenner du reglene?

Type: Brosjyre | Nummer: M-108 | Utgiver:

25.02.14 Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket...

Færder nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-191 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.13 Brosjyre om Færder nasjonalpark.

Jotunheimen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-215 | Utgiver:

18.12.13 Brosjyre om Jotunheimen nasjonalpark.

Klima i endring

Type: Brosjyre | Nummer: M-97 | Utgiver: Miljødirektoratet med flere

13.12.13 FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring. Heftet er basert på flere faktaark laget av...

Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-192 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.13 Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park brochure.

Láhko National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-214 | Utgiver:

11.12.13  Láhko National Park brochure.

Produsent - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-58 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Som produsent skal du påse at det leketøyet du har produsert er i overensstemmelse med gjeldende...

Importør - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-57 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Når du som importør kjøper inn lektøy skal du ha en rutine for å forsikre deg om at leketøyet...

Distributør - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-56 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Når du som distributør kjøper inn lektøy skal du ha en rutine for å forsikre deg om at leketøyet...

Láhko nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-25 | Utgiver:

Brosjyre om Láhko nasjonalpark