Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Importør av EE-produkter - Hva er ditt ansvar?

Type: Brosjyre | Nummer: M-559 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.16 Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-områd...

Produsent av EE-produkter - Hva er ditt ansvar?

Type: Brosjyre | Nummer: M-560 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.16 Dersom du har egen produksjon av elektriske eller elektroniske produkter (EE-produkter) i Norge, ...

Dette er Miljødirektoratet

Type: Brosjyre | Nummer: M-609 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.11.16 Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassuts...

Tilsynsstrategi for 2016-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-508 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.16 Tilsyn skal bidra til etterlevelse av miljøregelverket. Erfaringer fra tilsyn skal bidra til å...

Slå et slag for slåttemarka!

Type: Brosjyre | Nummer: M-566 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.06.16 Slåtteengene er et stykke levende kulturhistorie. Med sin store artsrikdom er de også en levende...

Behold markedsadgangen – registrer dine kjemikalier

Type: Brosjyre | Nummer: M-569 | Utgiver: ECHA

14.06.16 Hvis du framstiller eller importerer stoffer i mengder på ett tonn eller mer i året til...

Friluftsliv for alltid - Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Type: Brosjyre | Nummer: M-462 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.01.16 Alle kommuner og interkommunale friluftsråd kan hvert år søke Miljødirektoratet om midler for å...

Barns kjemiske hverdag

Type: Brosjyre | Nummer: M-331 | Utgiver: Miljødirektoratet

30.09.15 I dette heftet kan både foreldre og andre som jobber med barn, finne gode råd: Hvilke produkter e...

Friluftsliv der folk bor: Miljødirektoratets nærmiljøsatsing

Type: Brosjyre | Nummer: M-307 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.07.15 Med små grep kan norske kommuner bidra til at flere får tilgang til naturopplevelser og mulighete...

The Norwegian Environment Agency Strategy 2015-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-359 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.05.15 The Norwegian Environment Agency was created on 1 July 2013 when the former Directorate for Natur...

Friluftsliv der folk bor

Type: Brosjyre | Nummer: M-307 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.04.15 Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.

Kjemisk sikkerhet og din virksomhet

Type: Brosjyre | Nummer: M-324 | Utgiver: ECHA

10.03.15 Reglene for framstilling og bruk av kjemikalier i Den europeiske union (EU/EØS) er utarbeidet for...

Miljødirektoratets strategi for 2015-2020

Type: Brosjyre | Nummer: M-268 | Utgiver:

08.12.14 Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassuts...

Kreps og krepsing

Type: Brosjyre | Nummer: M-227 | Utgiver: Miljødirektoratet og Mattilsynet

04.08.14 Brosjyre fra Miljødirektoratet og Mattilsynet om kreps og krepsing. Oppdatert august 2017.

Jostedalsbreen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-194 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.06.14 Brosjyre om Jostedalsbreen nasjonalpark.

Fulufjellet nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-197 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Brosjyre om Fulufjellet nasjonalpark.

Færder nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-196 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Brosjyre om Færder nasjonalpark.

Fulufjellet National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-185 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Fulufjellet National Park brochure.

Færder National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-184 | Utgiver: Mljødirektoratet

06.06.14 Færder National Park brochure.

Er bjørnen farlig?

Type: Brosjyre | Nummer: M-12 | Utgiver:

09.04.14 Det mest kjente møtet mellom menneske og bjørn i Skandinavia fant egentlig aldri sted. I Alice...