Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Motorferdsel i utmark - kjenner du reglene?

Type: Brosjyre | Nummer: M-108 | Utgiver:

25.02.14 Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket...

Færder nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-191 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.13 Brosjyre om Færder nasjonalpark.

Klima i endring

Type: Brosjyre | Nummer: M-97 | Utgiver: Miljødirektoratet med flere

13.12.13 FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring. Heftet er basert på flere faktaark laget av...

Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-192 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.13 Dovrefjell-Sunndalsfjella National Park brochure.

Láhko National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-214 | Utgiver:

11.12.13  Láhko National Park brochure.

Produsent - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-58 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Som produsent skal du påse at det leketøyet du har produsert er i overensstemmelse med gjeldende...

Importør - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-57 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Når du som importør kjøper inn lektøy skal du ha en rutine for å forsikre deg om at leketøyet...

Distributør - Hva er ditt ansvar for sikkerhet ved leketøy?

Type: Brosjyre | Nummer: M-56 | Utgiver: Miljødirektoratet og DSB

14.10.13 Når du som distributør kjøper inn lektøy skal du ha en rutine for å forsikre deg om at leketøyet...

Láhko nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-25 | Utgiver:

Brosjyre om Láhko nasjonalpark

Miljøstatus i Norge - – Miljøutfordringer før og nå

Type: Brosjyre | Nummer: M-2 | Utgiver: Miljøstatus

02.07.13 Hva er Miljøstatus i Norge i dag? Står det bedre eller dårligere til enn før? Svaret er nok at...

Folgefonna National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-213 | Utgiver:

30.06.13 Folgefonna National Park brochure.

Tilsynsstrategi for forurensingstilsynet 2012–2015

Type: Brosjyre | Nummer: TA-3007 | Utgiver: Klif

10.01.13 Tilsynsstrategien til forurensningstilsynet beskriver hva Klima- og forurensningsdirektoratet...

Skarvan og Roltdalen National Park

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

21.12.12 Skarvan og Roltdalen National Park brochure.

Sjunkhatten National Park

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

21.12.12 Sjunkhatten National Park brochure.

Miljøprøvebanken

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2980 | Utgiver: Klif

07.11.12 Miljøprøvebanken er et framtidsrettet arkiv med miljøprøver fra norsk natur, og er et viktig...

Fjellreven

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

- en truet art i de skandinaviske fjellene.

Allemannsretten og reiselivsnæringen

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyren gir alle som organiserer turer og aktiviteter i naturområder innsikt i vanlige...

Der Dovrefjell-Sunndalsfjella Nationalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Der Dovrefjell-Sunndalsfjella Nationalpark.

Rohkunborri nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Rohkunborri nasjonalpark.

Dovre nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Dovre nasjonalpark.