Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Miljøstatus i Norge - – Miljøutfordringer før og nå

Type: Brosjyre | Nummer: M-2 | Utgiver: Miljøstatus

02.07.13 Hva er Miljøstatus i Norge i dag? Står det bedre eller dårligere til enn før? Svaret er nok at...

Folgefonna National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-213 | Utgiver:

30.06.13 Folgefonna National Park brochure.

Tilsynsstrategi for forurensingstilsynet 2012–2015

Type: Brosjyre | Nummer: TA-3007 | Utgiver: Klif

10.01.13 Tilsynsstrategien til forurensningstilsynet beskriver hva Klima- og forurensningsdirektoratet...

Skarvan og Roltdalen National Park

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

21.12.12 Skarvan og Roltdalen National Park brochure.

Sjunkhatten National Park

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

21.12.12 Sjunkhatten National Park brochure.

Miljøprøvebanken

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2980 | Utgiver: Klif

07.11.12 Miljøprøvebanken er et framtidsrettet arkiv med miljøprøver fra norsk natur, og er et viktig...

Fjellreven

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

- en truet art i de skandinaviske fjellene.

Allemannsretten og reiselivsnæringen

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyren gir alle som organiserer turer og aktiviteter i naturområder innsikt i vanlige...

Der Dovrefjell-Sunndalsfjella Nationalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Der Dovrefjell-Sunndalsfjella Nationalpark.

Rohkunborri nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Rohkunborri nasjonalpark.

Dovre nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Dovre nasjonalpark.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-216 | Utgiver:

Brosjyre om Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Langsua nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Langsua nasjonalpark.

Sjunkhatten nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Sjunkhatten nasjonalpark.

Fulufjellet nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Fulufjellet nasjonalpark.