Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Breheimen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Brosjyre om Breheimen nasjonalpark.

Ytre Hvaler National Park

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

28.12.09 Ytre Hvaler National Park brochure.

Protected areas in Svalbard

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

23.12.09 Protected areas i Svalbard.

Miljøstatus 2009

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2523 | Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning

19.06.09 I debattene er det likevel mange viktige forhold og sammenhenger som får lite eller ingen...

A guide for exporters of used goods

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2516 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

10.06.09 Eksport av brukt utstyr til utviklingsland. En viktig klassifisering er om utstyret er brukbart...

Klimaet i fare : en innføring i de siste rapportene fra FNs klimapnel

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2503 | Utgiver: United Nations Environment Programme

07.05.09 Klimaet i fare er en innføring i de siste rapportene fra FNs klimapanel. Heftet har blitt til i e...

Climate in peril. A popular guide to the latest IPCC reports

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2502 | Utgiver: GRID-Arendal

15.04.09 Climate in Peril is a guide to the last reports from the UN Intergovernmental Panel on Climate...

Miljøstatus på 1 - 2 - 3

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2312 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

08.01.08 Det viktigste på 1 ¿ 2 ¿ 3 Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter ...

Jostedalsbreen National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-217 | Utgiver:

28.12.07 Jostedalsbreen National Park brochure.

WORKING TO REDUCE POLLUTION

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2264 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.12.07 SFT¿s main fields of responsibility include marine and fresh water pollution, hazardous chemicals...

Lierne National Park

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

21.12.07 Lierne National Park brochure.

Er ozonlaget reddet?

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2294 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

11.09.07 Ozonlaget er den delen av atmosfæren hvor konsentrasjonen av ozon er størst, kalt stratosfæren. D...

Junkerdal National Park

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

22.12.06 Junkerdal National Park brochure.

Ta ansvar for farlig avfall i din bedrift (brosjyre til bilbransjen)

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2171 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

19.05.06 I denne brosjyren kan du lese om typer av farlig avfall i bilbransjen, håndtering og oppbevaring ...

Co-operation for a better environment: A Guide to Norwegian Environmental Competence

Type: Brosjyre | Nummer: TA-2138 | Utgiver: Miljøverndepartementet

19.01.06 Brosjyren er utarbeidet av Miljøverndepartementet og SFT, og gir en presentasjon av hva Norge kan...

Lierne nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

02.01.06 Brosjyre om Lierne nasjonalpark.