Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Fagrapport for tobis (Ammodytidae) på norskekysten

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-5 | Utgiver: HI, NINA, UiT

01.07.13 Kunnskapsoversikt med forslag til tiltak.

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - årsrapport 2012

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3044 | Utgiver:

24.06.13 Rapporten oppsummerer nøkkeltall og erfaringer fra driften i 2012. I tillegg gir rapporten oversi...

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3024 | Utgiver:

11.06.13 Basert på resultater fra utredningsarbeid gjennomført på miljøteknologiområdet vet man at forvent...

Havstrandsnatur. Tilstand, overvåkning.

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2013 | Utgiver:

03.06.13

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Troms

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2013 | Utgiver:

03.06.13 Det ble utført en supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2013 | Utgiver:

03.06.13 Som en del av Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap (under...

DN-utredning 7-2013 Kulturmark og klima – en kunnskapsoversikt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2013 | Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning

03.06.13

Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter»

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 915 | Utgiver:

03.12.12

Towards the development of a management relevant index for invasive alien species : a pilot study

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 876 | Utgiver:

01.10.12

Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 669 | Utgiver:

01.06.12

Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 273 | Utgiver:

01.07.08

Effekter av kalking på biologisk mangfold – Basisundersøkelser i Tovdalsvassdraget 1995-96

Type: Oppdragsrapport | Nummer: | Utgiver: NIVA, NINA, LFI Bergen, NTNU

15.12.99