Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 1005 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.12.13 Norsk institutt for naturforskning har utviklet metodikk for arealrepresentativ overvåking av...

Existing time-series of marine biodiversity and the need for nature-type mapping in Svalbard waters. Akvaplan-niva AS Rapport: 6229 - 2

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-260 | Utgiver:

30.10.13 Status, financing, and value for developing management strategies in a changing Arctic.

Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-17 | Utgiver: Akvaplan-niva

22.08.13 Konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i Norskehavet og Barentshavet er stort sett lave. Denne...

Fagrapport for tobis (Ammodytidae) på norskekysten

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-5 | Utgiver: HI, NINA, UiT

01.07.13 Kunnskapsoversikt med forslag til tiltak.

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - årsrapport 2012

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3044 | Utgiver:

24.06.13 Rapporten oppsummerer nøkkeltall og erfaringer fra driften i 2012. I tillegg gir rapporten oversi...

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3024 | Utgiver:

11.06.13 Basert på resultater fra utredningsarbeid gjennomført på miljøteknologiområdet vet man at forvent...

Havstrandsnatur. Tilstand, overvåkning.

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2013 | Utgiver:

03.06.13

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Troms

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2013 | Utgiver:

03.06.13 Det ble utført en supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2013 | Utgiver:

03.06.13 Som en del av Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap (under...

DN-utredning 7-2013 Kulturmark og klima – en kunnskapsoversikt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2013 | Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning

03.06.13

Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter»

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 915 | Utgiver:

03.12.12

Towards the development of a management relevant index for invasive alien species : a pilot study

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 876 | Utgiver:

01.10.12

Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 669 | Utgiver:

01.06.12