Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Tallknusing av miljøovervåkingsdata

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-139 | Utgiver: NIVA

13.03.14 Natural populations are affected by a range of factors, including climate and contaminants. In th...

Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-7 | Utgiver: NILU

18.02.14 Konsentrasjoner av en lang rekke miljøgifter i sjøfuglegg er analysert. I alt 201 forskjellige...

Kunnskap om matsvinn fra norske husholdninger

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-102 | Utgiver: Østfoldforskning

10.02.14 Rapporten er utarbeidet for Miljødirektoratet som ledd i å styrke kunnskapen om mengder og...

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 1005 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.12.13 Norsk institutt for naturforskning har utviklet metodikk for arealrepresentativ overvåking av...

Existing time-series of marine biodiversity and the need for nature-type mapping in Svalbard waters. Akvaplan-niva AS Rapport: 6229 - 2

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-260 | Utgiver:

30.10.13 Status, financing, and value for developing management strategies in a changing Arctic.

Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-17 | Utgiver: Akvaplan-niva

22.08.13 Konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer i Norskehavet og Barentshavet er stort sett lave. Denne...

Fagrapport for tobis (Ammodytidae) på norskekysten

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-5 | Utgiver: HI, NINA, UiT

01.07.13 Kunnskapsoversikt med forslag til tiltak.

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - årsrapport 2012

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3044 | Utgiver:

24.06.13 Rapporten oppsummerer nøkkeltall og erfaringer fra driften i 2012. I tillegg gir rapporten oversi...

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3024 | Utgiver:

11.06.13 Basert på resultater fra utredningsarbeid gjennomført på miljøteknologiområdet vet man at forvent...

Havstrandsnatur. Tilstand, overvåkning.

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2013 | Utgiver:

03.06.13

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Troms

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2013 | Utgiver:

03.06.13 Det ble utført en supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2013 | Utgiver:

03.06.13 Som en del av Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap (under...

DN-utredning 7-2013 Kulturmark og klima – en kunnskapsoversikt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2013 | Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning

03.06.13

Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvegen «import av planteprodukter»

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 915 | Utgiver:

03.12.12

Towards the development of a management relevant index for invasive alien species : a pilot study

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 876 | Utgiver:

01.10.12

Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 669 | Utgiver:

01.06.12

Behovsanalyse for kartlegging og overvåking av fremmede, uønskede arter i Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 273 | Utgiver:

01.07.08

Effekter av kalking på biologisk mangfold – Basisundersøkelser i Tovdalsvassdraget 1995-96

Type: Oppdragsrapport | Nummer: | Utgiver: NIVA, NINA, LFI Bergen, NTNU

15.12.99