Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Microplastics in sediments on the Norwegian Continental Shelf II: Identification through FT-IR analysis

Type: Rapport | Nummer: M-1231 | Utgiver:

13.02.19 During the regional environmental sediment monitoring on the Norwegian Continental Shelf on behal...

Microplastics in polychaetes from the Norwegian Continental Shelf

Type: Rapport | Nummer: M-1222 | Utgiver:

13.02.19 During the regional environmental sediment monitoring campaign of the Norwegian Continental Shelf...

Survey of hazardous substances in articles

Type: Rapport | Nummer: M-1259 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.02.19 67 samples from different articles were analyzed for dechloranes, chlorinated paraffins, phenolic...

Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær i Rogaland 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1210 | Utgiver:

07.02.19 På oppdrag fra Miljødirektoratet har Ecofact gjennomført kartlegging av spredning av utvalgte...

CLP og biocid butikkaksjon 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1105 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.02.19 Miljødirektoratet gjennomførte en landsdekkende butikkaksjon med kjemikalier og biocider til...

Climate in Svalbard 2100 – a knowledge base for climate adaptation

Type: Rapport | Nummer: M-1242 | Utgiver: Norsk klimaservicesenter

04.02.19 This report was commissioned by the Norwegian Environment Agency in order to provide basic...

Nasjonal ramme for vindkraft. Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til eksklusjonsrunde 3

Type: Rapport | Nummer: M-1262 | Utgiver: Miljødirektoratet og Riksantikvaren

01.02.19 Miljødirektoratet og Riksantikvaren har levert løpende bidrag til Norges vassdrags- og...

Grønne tak som LOD- og miljøtiltak

Type: Rapport | Nummer: M-1153 | Utgiver:

31.01.19 Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye...

Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-1142 | Utgiver: NINA

30.01.19 System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter.

Model development for high-resolution emissions from residential wood combustion

Type: Rapport | Nummer: M-1261 | Utgiver:

23.01.19 In this report, we describe the MetVed model developed to estimate emissions from residential woo...

Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-1209 | Utgiver: Cicero, Vestlandsforsking

22.01.19 Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvens...

Følgeevaluering av klimasats

Type: Rapport | Nummer: M-1205 | Utgiver:

17.01.19 Menon Economics har evaluert støtteordningen Klimasats, som forvaltes av Miljødirektoratet. Dette...

Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia nr: 1 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1257 | Utgiver:

16.01.19 Metodikken knyttet til bestandsovervåking av fjellrev i Skandinavia og retningslinjer for...

Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2017 – tabeller, figurer og kart

Type: Rapport | Nummer: M-1252 | Utgiver:

09.01.19 Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler til prioriterte områder av...

Calculation of atmospheric nitrogen emissions from manure in Norwegian agriculture

Type: Rapport | Nummer: M-1255 | Utgiver:

09.01.19 Manure management in Norway is a source of emissions to air of ammonia (NH 3 ), nitrous oxide (N ...

Tiltak for å redusere utslipp av mikroplast og helse-og miljøfarlige stoffer fra marine småbåthavner

Type: Rapport | Nummer: M-1211 | Utgiver:

08.01.19 Dette prosjektet har til hensikt å beskrive utslipp av mikroplast og miljøgifter fra fritidsbåter...

Bio-Based and Biodegradable Plastics

Type: Rapport | Nummer: M-1206 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.01.19 An Assessment of the Value Chain for Bio-Based and Biodegradable Plastics.

Atmospheric deposition and lateral transport of mercury in Norwegian drainage basins: A mercury budget for Norway

Type: Rapport | Nummer: M-1221 | Utgiver:

03.01.19 Redusert lufttransport og avsetning av kvikksølv (Hg) kan gi forbedret miljøtilstand i ferskvann ...

Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver

Type: Rapport | Nummer: M-1214 | Utgiver:

03.01.19 Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og...

Næringsaktivitet og påvirkning

Type: Rapport | Nummer: M-1245 | Utgiver:

02.01.19 Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Status for gjennomføring og effekt av tiltak: Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen-Skagerrak

Type: Rapport | Nummer: M-1244 | Utgiver:

21.12.18 Rapporten oppsummerer tiltakene fra kapittel 9 i Meld. St. 37 (2012-2013) Helhetlig forvaltning a...

Butikkaksjon leketøy 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1227 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.12.18 Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av leketøy i 41 butikker.  Vi sjekket 80...

Kontroll av slim og putty 2018 - kjemisk analyse av regulerte stoffer i produkter

Type: Rapport | Nummer: M-1213 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.12.18 Miljødirektoratet har undersøkt 14 slim og putty for innhold av regulerte helse- og miljøfarlige...

Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering

Type: Rapport | Nummer: M-1126 | Utgiver: LFI

05.12.18 Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter...