Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Miljøgifter i produkter: Data for 1999

Type: Rapport | Nummer: TA-1822 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.08.01 Sammendrag: Rapporten gir oversikt over miljøgifter i produkter i 1999. SFT vil bruke denne...

Kalking i vann og vassdrag. Overvåking av større prosjekter 2000

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 2-2001 | Utgiver:

31.07.01 I dette notatet  rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk overvåking i 27 vassdrag. I ...

SFTs tilsyn i 2000

Type: Rapport | Nummer: TA-1815 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.06.01 Kontroll er et viktig miljøvernpolitisk virkemiddel. Det bidrar til å beskytte miljøet og...

Erosjon og næringsstoffavrenning fra jordbruksarealer : Resultater fra program for Jordsmonnovervåking 1999/00

Type: Rapport | Nummer: TA-1785 | Utgiver: JORDFORSK - Senter for jordfaglig miljøforskning

09.04.01 Rapporten presenterer resultater fra Program for Jordsmonnovervåking. Det er lagt spesiell vekt p...

Harmonised Quantification and Reporting Procedures (HARP-HAZ Prototype)

Type: Rapport | Nummer: TA-1789 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.03.01 At the Fourth North Sea Conference in 1995, ministers invited Norway, as host country for the nex...

Risikobasert dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning : Fase I: Miljørettet risiko og beredskapsanalyse

Type: Rapport | Nummer: TA-1755 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.01.01 Rapporten analyserer om statens oljevernutstyr er tilstrekkelig og om lokaliseringen langs kysten...

Development of HARP Guidelines : Harmonised Quantification and Reporting Procedures for Nutrients

Type: Rapport | Nummer: TA-1759 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

03.01.01 Ministers at the Fourth North Sea Conference invited Norway to develop transparent and harmonised...

Beredskap mot akutt forurensning : modell for prioritering av miljøressurser ved akutte oljeutslipp langs kysten.

Type: Rapport | Nummer: TA-1765 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

02.01.01 Når akutt oljeforurensning skjer langs vår langstrakte kyst, er det behov for å prioritere mellom...

Miljøgifter i norske fjorder : Ambisjonsnivåer og strategi for arbeidet med forurenset sjøbunn

Type: Rapport | Nummer: TA-1774 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

22.12.00 Forurensede fjordområder er et av våre største gjenværende lokale miljøproblem. I rapporten...

Veileder for kartproduksjon - tema biologisk mangfold

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 5-2000 | Utgiver:

20.12.00 Veilederen gir retningslinjer for innsamling og strukturering av biologisk mangfold-data. Videre...

Report from the first meeting of the International Contact Forum on Habitat Conservation in the Barents Region

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 6-2000 | Utgiver:

30.11.00 This report includes the presentations, conclusions and protocol from the first meeting of the...

SFTs tilsyn i 1999

Type: Rapport | Nummer: TA-1743 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.11.00 Rapporten gir oversikt over SFTs arbeid knyttet til tilsyn med bestemmelsene i forurensningsloven...

Håndtering av grunnforurensningssaker : foreløpig saksbehandlingsveileder

Type: Rapport | Nummer: TA-1145 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

07.11.00 Dokumentet gir en overordnet oversikt over saksgang og ansvarsforhold ved forurensningsmyndighete...

Greenhouse Gas Emissions in Norway 1990-1998 : reporting according to the UNFCCC guidelines

Type: Rapport | Nummer: TA-1742 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

07.11.00 The report presents an inventory of greenhouse gas emissions and sinks in Norway from 1990 to 199...

Environmental objectives for Norwegian aquaculture

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 3b-2000 | Utgiver:

31.10.00 Resultatrapporten for 1999 viser framdriften i de mål som er satt opp i "Miljømål for norsk...

Miljømål for norsk oppdrettsnæring

Type: Rapport | Nummer: DN-notat 3-2000 | Utgiver:

31.10.00 Resultatrapporten for 1999 viser framdriften i de mål som er satt opp i "Miljømål for norsk...

Støy og stillhet i friluftsliv

Type: Rapport | Nummer: TA-0901 | Utgiver:

25.10.00 Stillhetens egenart og betydning i naturmøtet og negativ effekt av støy er behandlet i denne...

Kartlegging av absorberende midler

Type: Rapport | Nummer: TA-0984 | Utgiver: Det norske Veritas

25.10.00 Det er kartlagt absorbenter for kjemikalier. Disse er testet mot et fastlagt sett av kriterier....

Kjemikalieforurensning : Saneringsteknologi for de høyest prioriterte kjemikalier II

Type: Rapport | Nummer: TA-0909 | Utgiver:

24.10.00 Denne rapporten er en videreføring av arbeidet som er gjennomført og rapportert i rapport 91:14, ...

Utslipp av olje og kjemikalier på norsk kontinentalsokkel : samlerapport 1989-1992

Type: Rapport | Nummer: TA-1116 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

23.10.00 Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier fra offshoreinstallasjon...