Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles

Type: Rapport | Nummer: M-360 | Utgiver: Nordisk Ministerråd

27.05.15 Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe med kjemikalier som har vært i bruk i...

Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo

Type: Rapport | Nummer: M-296 | Utgiver: NILU

28.04.15 Parallelle målinger for BTEX på to steder i Oslo bekreftet at rapporterte konsentrasjoner fra...

Årsrapport for Miljødirektoratet 2014

Type: Rapport | Nummer: M-342 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.04.15 Miljødirektoratets første samlede årsrapport viser spennet i det vi jobber med. Den 75 sider lang...

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Type: Rapport | Nummer: M-140 | Utgiver: Faglig forum for Norskehavet, Overvåkingsgruppen, Risikogruppen

Denne rapporten legger frem det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for...

På jakt etter fremmede marine arter i Narvik havn

Type: Rapport | Nummer: M-222 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.03.15 Sommeren 2013 ble det gjennomført en havneinventering i Ofotfjorden. Narvik havn har vært...

Oppsummering av resultater for deponiaksjonen 2014

Type: Rapport | Nummer: M-295 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.03.15 Høsten 2014 gjennomførte fylkesmennene i samarbeid med Miløjdirektoratet en tilsynsaksjon på akti...

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Type: Rapport | Nummer: M-314 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.03.15 Eksisterende miljøhandlingsplan for Oslo-kontoret ble gjennomgått i januar 2014, hvor man så på...

Genmodifisert mais MON810: Helhetlig vurdering og anbefaling til vedtak

Type: Rapport | Nummer: M-272 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.03.15 Søknad C/F/95/12-02 gjelder genmodifisert mais (Zea mays L.) MON810. Miljødirektoratet anser at d...

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas

Type: Rapport | Nummer: M-322 | Utgiver: Miljødirektoratet, NILU og Murmansk UGMS

The report presents the levels of sulphur dioxide (SO2) and heavy metals (nickel and copper) in...

Investigation of outdoor textiles and gear with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-315 | Utgiver: NILU

25.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

Assessment of flare strategies, techniques for reduction of flaring and associated emissions, emission factors and methods for determination of emissions to air from flaring

Type: Rapport | Nummer: M-312 | Utgiver:

18.02.15 This report summarises the project “2012 Flaring Project” undertaken for the Norwegian Environmen...

ØKOKYST – Delprogram Skagerrak.

Type: Rapport | Nummer: M-308 | Utgiver:

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge og overvåke miljøtilstande...

Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-306 | Utgiver: NILU

03.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2014

Type: Rapport | Nummer: M-301 | Utgiver:

03.02.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Alternative fuels

Type: Rapport | Nummer: M-291 | Utgiver: AVL MTC

29.01.15 Myndighetene har satt krav om at 3,5 prosent av drivstoffet som brukes til veitransport i Norge...

Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

Type: Rapport | Nummer: M-265 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.01.15 Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Vi har nok kunnskap til å fastslå...

The Cost of Inaction

Type: Rapport | Nummer: M-289 | Utgiver: Nordisk ministerråd

08.01.15 Eksponering for hormonforstyrrende stoffer er antatt å kunne føre til flere uønskede effekter på...

Dokumentasjon av Miljøverdi- og sårbarhetsanalyse

Type: Rapport | Nummer: M-294 | Utgiver: DNV GL

22.12.14 Klima- og miljødepartementet (daværende Miljøverndepartementet) ga i 2008 Miljødirektoratet...

Knowledge base for low-carbon transition in Norway

Type: Rapport | Nummer: M-287 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.12.14 This is the English edition of the summary of a report submitted by the Norwegian Environment...

Black carbon and methane in the Norwegian Barents region

Type: Rapport | Nummer: M-276 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.12.14 In 2011, land based emissions of black carbon and methane in the Norwegian Barents region were 40...