Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Oppsummering av resultater for deponiaksjonen 2014

Type: Rapport | Nummer: M-295 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.03.15 Høsten 2014 gjennomførte fylkesmennene i samarbeid med Miløjdirektoratet en tilsynsaksjon på akti...

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Type: Rapport | Nummer: M-314 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.03.15 Eksisterende miljøhandlingsplan for Oslo-kontoret ble gjennomgått i januar 2014, hvor man så på...

Genmodifisert mais MON810: Helhetlig vurdering og anbefaling til vedtak

Type: Rapport | Nummer: M-272 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.03.15 Søknad C/F/95/12-02 gjelder genmodifisert mais (Zea mays L.) MON810. Miljødirektoratet anser at d...

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas

Type: Rapport | Nummer: M-322 | Utgiver: Miljødirektoratet, NILU og Murmansk UGMS

The report presents the levels of sulphur dioxide (SO2) and heavy metals (nickel and copper) in...

Investigation of outdoor textiles and gear with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-315 | Utgiver: NILU

25.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

Assessment of flare strategies, techniques for reduction of flaring and associated emissions, emission factors and methods for determination of emissions to air from flaring

Type: Rapport | Nummer: M-312 | Utgiver:

18.02.15 This report summarises the project “2012 Flaring Project” undertaken for the Norwegian Environmen...

ØKOKYST – Delprogram Skagerrak.

Type: Rapport | Nummer: M-308 | Utgiver:

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge og overvåke miljøtilstande...

Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-306 | Utgiver: NILU

03.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2014

Type: Rapport | Nummer: M-301 | Utgiver:

03.02.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Alternative fuels

Type: Rapport | Nummer: M-291 | Utgiver: AVL MTC

29.01.15 Myndighetene har satt krav om at 3,5 prosent av drivstoffet som brukes til veitransport i Norge...

Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014

Type: Rapport | Nummer: M-265 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.01.15 Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har. Vi har nok kunnskap til å fastslå...

The Cost of Inaction

Type: Rapport | Nummer: M-289 | Utgiver: Nordisk ministerråd

08.01.15 Eksponering for hormonforstyrrende stoffer er antatt å kunne føre til flere uønskede effekter på...

Dokumentasjon av Miljøverdi- og sårbarhetsanalyse

Type: Rapport | Nummer: M-294 | Utgiver: DNV GL

22.12.14 Klima- og miljødepartementet (daværende Miljøverndepartementet) ga i 2008 Miljødirektoratet...

Knowledge base for low-carbon transition in Norway

Type: Rapport | Nummer: M-287 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.12.14 This is the English edition of the summary of a report submitted by the Norwegian Environment...

Black carbon and methane in the Norwegian Barents region

Type: Rapport | Nummer: M-276 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.12.14 In 2011, land based emissions of black carbon and methane in the Norwegian Barents region were 40...

Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification

Type: Rapport | Nummer: M-280 | Utgiver: NIVA

30.11.14 Det er to typer politiske reguleringer som brukes i forvaltningen knyttet til forsuring i ferskva...

Quaternary ammonium compounds

Type: Rapport | Nummer: M-263 | Utgiver: Norden

This report describes the findings of a Nordic environmental study. The quaternary ammoniums...

Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør

Type: Rapport | Nummer: M-208 | Utgiver: Miljødirektoratet

I dette notatet rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 21 forsurede...

Tiltaksplan for Friluftslivets år 2015

Type: Rapport | Nummer: M-269 | Utgiver: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet

27.10.14 Denne tiltaksplanen er utarbeidet som ledd i oppfølgingen av gjennomføringsplanen og kommunikasjo...

Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling: Sammendrag

Type: Rapport | Nummer: M-253 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.10.14 Dette er sammendraget til rapporten som er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om...

Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

Type: Rapport | Nummer: M-229 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.10.14 Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om kunnskapsgrunnlag for...

Miljøledelsessystemet: Årsrapport 2013

Type: Rapport | Nummer: M127 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.10.14 Miljøhandlingsplan ble gjennomgått i juni 2013. Det ble avklart at det ikke skulle gjøres endring...

Tiltaksanalyse NOx 2014

Type: Rapport | Nummer: M-243 | Utgiver: Miljødirektoratet, Oljedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen og NOx-fondet

01.10.14 Det er viktig å redusere utslippene av NOx for å redusere den europeiske belastningen på helse og...

Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde klimadrivere

Type: Rapport | Nummer: M-89 | Utgiver:

29.09.14 Miljødirektoratet har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til en...

Potential PFOA Precursors

Type: Rapport | Nummer: M-231 | Utgiver: University of Oslo

17.09.14 The overall objective of the present project is to summarize relevant information available in th...