Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:

Havnivåendring i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-405 | Utgiver: Nansensenteret/Bjerknessenteret og Kartverket

09.09.15 Rapporten gir en samlet og oppdatert presentasjon av havnivåendringer i Norge ut fra tilgjengelig...

Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Type: Rapport | Nummer: M-358 | Utgiver: NILU

25.08.15 Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporter...

Handlingsplan mot vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii)

Type: Rapport | Nummer: M-347 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.07.15 Vasspest (Elodea canadensis) og smal vasspest (Elodea nuttallii) er de to vasspestartene som finn...

Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030

Type: Rapport | Nummer: M-386 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.06.15 (Oppdatert 26.06.15) Rapporten er svar på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om...

Refusjonsordningen for spillolje - årsrapport 2014

Type: Rapport | Nummer: M-376 | Utgiver: COWI

23.06.15 Denne rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2014. Ordningen har...

Statens naturoppsyn årsrapport 2014

Type: Rapport | Nummer: M-323 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.06.15 I årsrapporten fra i fjor ble 2013 omtalt som et endringens år. Da kan vi kanskje kalle 2014 et...

Oppsummering av resultater for aksjonen små verksteder

Type: Rapport | Nummer: M-377 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.06.15 Høsten 2012 ble det gjennomført en landsdekkende kontroll av små bilverksteder og bilpleievirksom...

Bedre utnyttelse av fosfor i Norge

Type: Rapport | Nummer: M-351 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.06.15 Fosfor er et grunnstoff som er essensielt for alt liv. Fosfor er satt opp på EUs liste over...

Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for perioden 2014-2016

Type: Rapport | Nummer: M-288 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.06.15 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ved siden av rømt oppdrettslaks og lakselus den største...

Naturtyper i klimatilpasningsarbeid

Type: Rapport | Nummer: M-374 | Utgiver: NINA

04.06.15 Rapporten sammenstiller eksisterende kunnskap om effekter av klimaendringer og samfunnets fysiske...

Analysis of per- and polyfluorinated substances in articles

Type: Rapport | Nummer: M-360 | Utgiver: Nordisk Ministerråd

27.05.15 Per- og polyfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe med kjemikalier som har vært i bruk i...

Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo

Type: Rapport | Nummer: M-296 | Utgiver: NILU

28.04.15 Parallelle målinger for BTEX på to steder i Oslo bekreftet at rapporterte konsentrasjoner fra...

Årsrapport for Miljødirektoratet 2014

Type: Rapport | Nummer: M-342 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.04.15 Miljødirektoratets første samlede årsrapport viser spennet i det vi jobber med. Den 75 sider lang...

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Type: Rapport | Nummer: M-140 | Utgiver: Faglig forum for Norskehavet, Overvåkingsgruppen, Risikogruppen

Denne rapporten legger frem det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for...

På jakt etter fremmede marine arter i Narvik havn

Type: Rapport | Nummer: M-222 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.03.15 Sommeren 2013 ble det gjennomført en havneinventering i Ofotfjorden. Narvik havn har vært...

Oppsummering av resultater for deponiaksjonen 2014

Type: Rapport | Nummer: M-295 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.03.15 Høsten 2014 gjennomførte fylkesmennene i samarbeid med Miløjdirektoratet en tilsynsaksjon på akti...

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Type: Rapport | Nummer: M-314 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.03.15 Eksisterende miljøhandlingsplan for Oslo-kontoret ble gjennomgått i januar 2014, hvor man så på...

Genmodifisert mais MON810: Helhetlig vurdering og anbefaling til vedtak

Type: Rapport | Nummer: M-272 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.03.15 Søknad C/F/95/12-02 gjelder genmodifisert mais (Zea mays L.) MON810. Miljødirektoratet anser at d...

Russian-Norwegian ambient air monitoring in the border areas

Type: Rapport | Nummer: M-322 | Utgiver: Miljødirektoratet, NILU og Murmansk UGMS

The report presents the levels of sulphur dioxide (SO2) and heavy metals (nickel and copper) in...

Investigation of outdoor textiles and gear with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-315 | Utgiver: NILU

25.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

Assessment of flare strategies, techniques for reduction of flaring and associated emissions, emission factors and methods for determination of emissions to air from flaring

Type: Rapport | Nummer: M-312 | Utgiver:

18.02.15 This report summarises the project “2012 Flaring Project” undertaken for the Norwegian Environmen...

ØKOKYST – Delprogram Skagerrak.

Type: Rapport | Nummer: M-308 | Utgiver:

ØKOKYST - Økosystemovervåking i Kystvann - har til hensikt å kartlegge og overvåke miljøtilstande...

Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs)

Type: Rapport | Nummer: M-306 | Utgiver: NILU

03.02.15 Perfluorerte stoffer brukes til impregnering av tekstiler for å gjøre dem vann- og smussavvisende...

Register over leverandørar av kalk, utstyr og tenester for kalking av vatn og vassdrag 2014

Type: Rapport | Nummer: M-301 | Utgiver:

03.02.15 Leverandørregisteret for vassdragskalk har vore utgitt sidan 1994. Det inneheld opplysningar om...

Alternative fuels

Type: Rapport | Nummer: M-291 | Utgiver: AVL MTC

29.01.15 Myndighetene har satt krav om at 3,5 prosent av drivstoffet som brukes til veitransport i Norge...