Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven

Type: Veileder | Nummer: M-420 | Utgiver: Miljødirektoratet og Riksantikvaren

06.10.15 Miljødirektoratet og Riksantikvaren ønsker med denne veilederen å avklare hvordan kulturminnene e...

Håndtering av sedimenter

Type: Veileder | Nummer: M-350 | Utgiver: Miljødirektoratet

Miljødirektoratets veileder for håndtering av gir oversikt over hvordan sedimenttiltak bør...

Veileder: Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Type: Veileder | Nummer: M-407 | Utgiver: Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

25.09.15 Treårig pilotfase i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland. (Veilederen er oppdatert pr. februar...

Veileder for besøksforvaltning i norske verneområder

Type: Veileder | Nummer: M-415 | Utgiver:

24.09.15 Veilederen for besøksforvaltning skal være et verktøy for å oppnå en god prosess i arbeidet med...

Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser

Type: Veileder | Nummer: M-416 | Utgiver:

24.09.15 i norske nasjonalparker og øvrige verneområder

Innfallsporter

Type: Veileder | Nummer: M-417 | Utgiver:

24.09.15 Informasjonspunkt, startpunkt og utkikkspunkt.

Forurensningsforskriften kapittel 7 - Om lokal luftkvalitet

Type: Veileder | Nummer: M-413 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.09.15 Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet har som formål å beskytte helse og...

Environmental monitoring of petroleum activities on the Norwegian continental shelf

Type: Veileder | Nummer: M-408 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.15 Companies operating on the Norwegian continental shelf are required to carry out environmental...

Avfallsdeklarering.no - Søkemuligheter for myndighetene

Type: Veileder | Nummer: M-392 | Utgiver: Miljødirektoratet

02.07.15 Miljødirektoratet, Statens strålevern og Fylkesmannen har egne søkerettigheter i Avfallsdeklareri...

Måling av støy fra industri

Type: Veileder | Nummer: M-290 | Utgiver: Sintef

30.06.15 Veilederen gir en teknisk beskrivelse av hvordan immisjonsmålinger kan gjennomføres for at...

Naturarven som verdiskaper – tips og eksempler

Type: Veileder | Nummer: M-380 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.06.15 Vi har utarbeidet en veileder for verdiskaping med utgangspunkt i naturarven. Den er tiltenkt de...

Avfallsdeklarering.no - brukerveiledning

Type: Veileder | Nummer: M-355 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.05.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...

Miljøovervåking av petroleumsvirksomheten til havs

Type: Veileder | Nummer: M-300 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.02.15 Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke...

Beregning av kommunale avfallsgebyr

Type: Veileder | Nummer: M-258 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.11.14 Veilederen gir utdypende forklaringer til bestemmelser i avfallsforskriften kapittel 15. Den gir ...

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder

Type: Veileder | Nummer: M-100 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.10.14 Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder...

Lokal luftkvalitet: Tiltaksutredninger

Type: Veileder | Nummer: M-252 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.10.14 Kommune og anleggseier har et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal...

Retningslinjer for giftighetstesting og bestemmelse av virkningsmekanisme og effektivitet for strandrensemidler

Type: Veileder | Nummer: M-224 | Utgiver: Miljødirektoratet

22.10.14 Strandrensemidler er produkter som stimulerer de naturlige prosessene som biodegradering, utvaski...

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer,instrukser og avtaler

Type: Veileder | Nummer: M-64 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.09.14 Denne veiledningen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i ramme...

Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

Type: Veileder | Nummer: M-198 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Miljøvedtaksregisteret er et offentlig tilgjengelig register som samler forskrifter og enkeltvedt...

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Type: Veileder | Nummer: M-98 | Utgiver:

22.05.14 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å...