Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten

Type: Faktaark | Nummer: TA-1959 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

29.04.03 Innen 2005 skal utslipp av olje og miljøfarlige kjemiske stoffer fra olje- og gassvirksomheten på...

Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: TA-1939 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.03.03 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder over 100...

Bruk og avfallsbehandling av impregnert trevirke

Type: Faktaark | Nummer: TA-1944 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.03.03 Stoffene som brukes til impregnering av trevirke kan være både helse- og miljøskadelige....

Kontrollaksjon - impregnert trevirke

Type: Faktaark | Nummer: TA-1958 | Utgiver: SFT

28.02.03 Våren 2003 kontrollerer Fylkesmannen og SFT at forbudet mot CCAimpregnert trevirke overholdes.

Farlig avfall i mekaniske verksted - bil, traktor med mer

Type: Faktaark | Nummer: TA-1938 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.02.03 Informasjon om hvordan mekaniske verksted innen bil/traktor skal håndtere farlig avfall: Alt farl...

Farlig avfall i mekaniske verksted - verft/båt

Type: Faktaark | Nummer: TA-1937 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.02.03 Informasjon om hvordan mekaniske verksted innen verft/båt skal håndtere farlig avfall: Alt farlig...

Svalbardmiljøloven med forskrifter - Informasjon til næringsdrivende

Type: Faktaark | Nummer: TA-1899 | Utgiver: SFT

01.03.02

Støy fra vindmøller

Type: Faktaark | Nummer: TA-1738 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.11.00 I dette faktaarket formidler SFT og NVE informasjon om støy fra vindmøller. Faktaarket gir også...