Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider: Kommunens rolle

Type: Faktaark | Nummer: TA-2029 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.06.04 Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er vedtatt av Miljøverndep...

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider: Tiltakshavers ansvar

Type: Faktaark | Nummer: TA-2028 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.06.04 Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er vedtatt av Miljøverndep...

Plikter for virksomheter som driver vask og impregnering av oppdrettsnøter

Type: Faktaark | Nummer: TA-2021 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.04.04 Regelverket om forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter inngår fra 1. juli 2004 so...

Plikter for verksemder som driv med vask og impregnering av oppdrettsnøter

Type: Faktaark | Nummer: TA-2020 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.04.04 Regelverket om forureining fra vask og impregnering av oppdrettsnøter er frå 1. juli 2004 kapitte...

Grunnforurensning: Bygge og gravesaker - Tiltakshavers ansvar etter loven

Type: Faktaark | Nummer: TA-1965 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.04.04 Når det er fare for forurensning i strid med forurensningsloven, har den ansvarlige for...

Kontroll av CCA-impregnert tre

Type: Faktaark | Nummer: TA-2016 | Utgiver: SFT

28.02.04 Faktaarket er utgått.

Kontroll av kreosotimpregnert tre

Type: Faktaark | Nummer: TA-2018 | Utgiver: SFT

28.02.04 Faktaarket er utgått.

Nye avfallskoder etter forskriftsendring

Type: Faktaark | Nummer: TA-2027 | Utgiver: SFT

28.02.04

Miljøtilstanden i Mjøsa

Type: Faktaark | Nummer: TA-2036 | Utgiver: SFT

28.02.04

Statens forureiningstilsyn på kontrollbesøk

Type: Faktaark | Nummer: TA-2067 | Utgiver: SFT

28.02.04

Kvaliteten på bensin og autodiesel til bruk i motorvogner

Type: Faktaark | Nummer: TA-1838 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.02.04 Informasjon om kravene til kvaliteten på bensin og autodiesel til bruk i motorvogner

PCB- kondensatorer i lysarmaturer skal fjernes innen 2005

Type: Faktaark | Nummer: TA-1943 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

09.05.03

Nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten

Type: Faktaark | Nummer: TA-1959 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

29.04.03 Innen 2005 skal utslipp av olje og miljøfarlige kjemiske stoffer fra olje- og gassvirksomheten på...

Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: TA-1939 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.03.03 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder over 100...

Bruk og avfallsbehandling av impregnert trevirke

Type: Faktaark | Nummer: TA-1944 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.03.03 Stoffene som brukes til impregnering av trevirke kan være både helse- og miljøskadelige....

Kontrollaksjon - impregnert trevirke

Type: Faktaark | Nummer: TA-1958 | Utgiver: SFT

28.02.03 Våren 2003 kontrollerer Fylkesmannen og SFT at forbudet mot CCAimpregnert trevirke overholdes.

Farlig avfall i mekaniske verksted - bil, traktor med mer

Type: Faktaark | Nummer: TA-1938 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.02.03 Informasjon om hvordan mekaniske verksted innen bil/traktor skal håndtere farlig avfall: Alt farl...

Farlig avfall i mekaniske verksted - verft/båt

Type: Faktaark | Nummer: TA-1937 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.02.03 Informasjon om hvordan mekaniske verksted innen verft/båt skal håndtere farlig avfall: Alt farlig...

Svalbardmiljøloven med forskrifter - Informasjon til næringsdrivende

Type: Faktaark | Nummer: TA-1899 | Utgiver: SFT

01.03.02

Støy fra vindmøller

Type: Faktaark | Nummer: TA-1738 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.11.00 I dette faktaarket formidler SFT og NVE informasjon om støy fra vindmøller. Faktaarket gir også...