Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Kontroll av CCA-impregnert tre

Type: Faktaark | Nummer: TA-2016 | Utgiver: SFT

28.02.04 Faktaarket er utgått.

Kontroll av kreosotimpregnert tre

Type: Faktaark | Nummer: TA-2018 | Utgiver: SFT

28.02.04 Faktaarket er utgått.

Nye avfallskoder etter forskriftsendring

Type: Faktaark | Nummer: TA-2027 | Utgiver: SFT

28.02.04

Miljøtilstanden i Mjøsa

Type: Faktaark | Nummer: TA-2036 | Utgiver: SFT

28.02.04

Statens forureiningstilsyn på kontrollbesøk

Type: Faktaark | Nummer: TA-2067 | Utgiver: SFT

28.02.04

Kvaliteten på bensin og autodiesel til bruk i motorvogner

Type: Faktaark | Nummer: TA-1838 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.02.04 Informasjon om kravene til kvaliteten på bensin og autodiesel til bruk i motorvogner

PCB- kondensatorer i lysarmaturer skal fjernes innen 2005

Type: Faktaark | Nummer: TA-1943 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

09.05.03

Nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten

Type: Faktaark | Nummer: TA-1959 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

29.04.03 Innen 2005 skal utslipp av olje og miljøfarlige kjemiske stoffer fra olje- og gassvirksomheten på...

Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: TA-1939 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

18.03.03 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder over 100...

Bruk og avfallsbehandling av impregnert trevirke

Type: Faktaark | Nummer: TA-1944 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.03.03 Stoffene som brukes til impregnering av trevirke kan være både helse- og miljøskadelige....

Kontrollaksjon - impregnert trevirke

Type: Faktaark | Nummer: TA-1958 | Utgiver: SFT

28.02.03 Våren 2003 kontrollerer Fylkesmannen og SFT at forbudet mot CCAimpregnert trevirke overholdes.

Farlig avfall i mekaniske verksted - bil, traktor med mer

Type: Faktaark | Nummer: TA-1938 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.02.03 Informasjon om hvordan mekaniske verksted innen bil/traktor skal håndtere farlig avfall: Alt farl...

Farlig avfall i mekaniske verksted - verft/båt

Type: Faktaark | Nummer: TA-1937 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.02.03 Informasjon om hvordan mekaniske verksted innen verft/båt skal håndtere farlig avfall: Alt farlig...

Svalbardmiljøloven med forskrifter - Informasjon til næringsdrivende

Type: Faktaark | Nummer: TA-1899 | Utgiver: SFT

01.03.02

Støy fra vindmøller

Type: Faktaark | Nummer: TA-1738 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

21.11.00 I dette faktaarket formidler SFT og NVE informasjon om støy fra vindmøller. Faktaarket gir også...