Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Kontroll med mottak og mellomlagringsplasser for farlig avfall 2006

Type: Faktaark | Nummer: TA-2157 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

07.04.06 Informasjonsark om kontrollaksjon for kontroll med mottak og mellomlagringsplasser for farlig...

Kontroll med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy (biloppsamlingsplasser)

Type: Faktaark | Nummer: TA-2116 | Utgiver: Klif

25.10.05 Høsten 2005 gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med SFT kontroller hos behandlingsanlegg for...

Working to reduce pollution

Type: Faktaark | Nummer: TA-2117 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

30.09.05 The Norwegian Pollution Control Authority (SFT) is a governmental agency.We are one of five...

Kontroll av PCB i lysarmatur og isolerglassruter

Type: Faktaark | Nummer: TA-2083 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

31.03.05 Fylkesmennenes miljøvernavdelinger og SFT vil i 2005 kontrollere at PCB-holdige kondensatorer i...

Statens forurensningstilsyn på kontrollbesøk

Type: Faktaark | Nummer: TA-2074 | Utgiver: SFT

28.02.05

Kontroll av kjemisk overflatebehandling

Type: Faktaark | Nummer: TA-2054 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

29.10.04 Høsten 2004 gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med SFT kontroller i bedrifter som arbeider med...

Prosedyre for sanering av internt ledningsnett i tannklinikker

Type: Faktaark | Nummer: TA-2038 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

26.08.04 Sanering av ledningsnettet i tannklinikker krever nøye planlegging og må utføres av personell med...

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider: Kommunens rolle

Type: Faktaark | Nummer: TA-2029 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.06.04 Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er vedtatt av Miljøverndep...

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider: Tiltakshavers ansvar

Type: Faktaark | Nummer: TA-2028 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

16.06.04 Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er vedtatt av Miljøverndep...

Plikter for virksomheter som driver vask og impregnering av oppdrettsnøter

Type: Faktaark | Nummer: TA-2021 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.04.04 Regelverket om forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter inngår fra 1. juli 2004 so...

Plikter for verksemder som driv med vask og impregnering av oppdrettsnøter

Type: Faktaark | Nummer: TA-2020 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.04.04 Regelverket om forureining fra vask og impregnering av oppdrettsnøter er frå 1. juli 2004 kapitte...

Grunnforurensning: Bygge og gravesaker - Tiltakshavers ansvar etter loven

Type: Faktaark | Nummer: TA-1965 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.04.04 Når det er fare for forurensning i strid med forurensningsloven, har den ansvarlige for...

Kontroll av CCA-impregnert tre

Type: Faktaark | Nummer: TA-2016 | Utgiver: SFT

28.02.04 Faktaarket er utgått.

Kontroll av kreosotimpregnert tre

Type: Faktaark | Nummer: TA-2018 | Utgiver: SFT

28.02.04 Faktaarket er utgått.

Nye avfallskoder etter forskriftsendring

Type: Faktaark | Nummer: TA-2027 | Utgiver: SFT

28.02.04

Miljøtilstanden i Mjøsa

Type: Faktaark | Nummer: TA-2036 | Utgiver: SFT

28.02.04

Statens forureiningstilsyn på kontrollbesøk

Type: Faktaark | Nummer: TA-2067 | Utgiver: SFT

28.02.04

Kvaliteten på bensin og autodiesel til bruk i motorvogner

Type: Faktaark | Nummer: TA-1838 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

24.02.04 Informasjon om kravene til kvaliteten på bensin og autodiesel til bruk i motorvogner