Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Økning av næringsstoff til kysten i 2015

Type: Faktaark | Nummer: M-635 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.01.17 Økt nedbør i kombinasjon med flere fiskeoppdrettsanlegg gir mer næringsstoff til norske...

Følgedokumenter for eksport av avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-637 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.12.16 Hvordan skal følgedokument fylles ut, hva skal fylles ut når og hvilke dokumenter skal følge med...

Miljøkrav for produksjon av plastbaserte produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-629 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.11.16 Produsenter av plastbaserte produkter er underlagt en rekke miljøkrav. I dette faktaarket finner ...

Salg og bruk av muse- og rottegift

Type: Faktaark | Nummer: M-619 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.10.16 Muse- og rottegift brukes for å unngå at dyrene sprer smitte til mennesker og gjør skade. 

Internkontroll for produsenter og importører av kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-614 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.09.16 Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for den og at...

Planting av skog for klima—informasjon til grunneiere i Rogaland

Type: Faktaark | Nummer: M-605 | Utgiver: Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, FM Rogaland

19.09.16 I Rogaland er det satt i gang en pilotfase (2015-2018) for planting av skog for klima.

Tiltaksplan for arbeidet med per- og polyfluorerte stoffer i perioden 2016-2018

Type: Faktaark | Nummer: M-611 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.09.16 Per- og polyfluorerte stoffer er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. En...

Miljøkrav for betongvirksomheter

Type: Faktaark | Nummer: M-600 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.08.16 Produsenter av fabrikkbetong og betongelementer er underlagt en rekke miljøkrav. I dette faktaark...

POP-er – Persistente organiske miljøgifter

Type: Faktaark | Nummer: M-571 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.06.16 POP-er er stoffer med alvorlige helse- og miljøeffekter. (Oppdatert pr. 18. oktober 2016).

REACH 2018 – En påminnelse!

Type: Faktaark | Nummer: M-568 | Utgiver: ECHA

23.05.16 Til arbeidstakerrepresentanter i virksomheter som framstiller, importerer eller bruker kjemikalie...

Har virksomheten din farlig avfall?

Type: Faktaark | Nummer: M-550 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.04.16 Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall har du plikt til å levere dette minst én gang pe...

Leker som avgir lyd

Type: Faktaark | Nummer: M-507 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.03.16 Alt leketøy som er ment å avgi lyd, skal konstrueres slik at bruken ikke kan medføre hørselsskade...

Registrering i REACH 2018

Type: Faktaark | Nummer: M-500 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.02.16 Virksomheter som lager eller importerer kjemiske stoffer til EØS-området i mengder mellom 1 og 10...

Miljøkrav for skipsverft

Type: Faktaark | Nummer: M-486 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.16 For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste kravene finner ...

Tilførsler til norske havområder 2014

Type: Faktaark | Nummer: M-451 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.02.16 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Planting for klima - veileder for grunneier

Type: Faktaark | Nummer: M-434 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.02.16 Veilederen gir informasjon om planting av skog for klima, og er tiltenkt grunneiere som er intere...

Arctic foxes must not be disturbed

Type: Faktaark | Nummer: M-460 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.15 The arctic fox was designated a priority species in January 2015 and a new regula-tion came into...

Utfasing av Hydroklorfluorkarboner (HKFK) fra 1. januar 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-431 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.10.15 Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å bruke ny HKFK, også til etterfylling og vedlikehold av kulde...

Avfallsdeklarering.no faktaark

Type: Faktaark | Nummer: M-421 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.09.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...