Publikasjoner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Økning av næringsstoff til kysten i 2015

Type: Faktaark | Nummer: M-635 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.01.17 Økt nedbør i kombinasjon med flere fiskeoppdrettsanlegg gir mer næringsstoff til norske...

Følgedokumenter for eksport av avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-637 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.12.16 Hvordan skal følgedokument fylles ut, hva skal fylles ut når og hvilke dokumenter skal følge med...

Miljøkrav for produksjon av plastbaserte produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-629 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.11.16 Produsenter av plastbaserte produkter er underlagt en rekke miljøkrav. I dette faktaarket finner ...

Salg og bruk av muse- og rottegift

Type: Faktaark | Nummer: M-619 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.10.16 Muse- og rottegift brukes for å unngå at dyrene sprer smitte til mennesker og gjør skade. 

Internkontroll for produsenter og importører av kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-614 | Utgiver: Miljødirektoratet

21.09.16 Internkontrollen skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverket som gjelder for den og at...

Planting av skog for klima—informasjon til grunneiere i Rogaland

Type: Faktaark | Nummer: M-605 | Utgiver: Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, FM Rogaland

19.09.16 I Rogaland er det satt i gang en pilotfase (2015-2018) for planting av skog for klima.

Tiltaksplan for arbeidet med per- og polyfluorerte stoffer i perioden 2016-2018

Type: Faktaark | Nummer: M-611 | Utgiver: Miljødirektoratet

16.09.16 Per- og polyfluorerte stoffer er del av en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. En...

Miljøkrav for betongvirksomheter

Type: Faktaark | Nummer: M-600 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.08.16 Produsenter av fabrikkbetong og betongelementer er underlagt en rekke miljøkrav. I dette faktaark...

POP-er – Persistente organiske miljøgifter

Type: Faktaark | Nummer: M-571 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.06.16 POP-er er stoffer med alvorlige helse- og miljøeffekter. (Oppdatert pr. 18. oktober 2016).

REACH 2018 – En påminnelse!

Type: Faktaark | Nummer: M-568 | Utgiver: ECHA

23.05.16 Til arbeidstakerrepresentanter i virksomheter som framstiller, importerer eller bruker kjemikalie...

Har virksomheten din farlig avfall?

Type: Faktaark | Nummer: M-550 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.04.16 Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall har du plikt til å levere dette minst én gang pe...

Leker som avgir lyd

Type: Faktaark | Nummer: M-507 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.03.16 Alt leketøy som er ment å avgi lyd, skal konstrueres slik at bruken ikke kan medføre hørselsskade...

Registrering i REACH 2018

Type: Faktaark | Nummer: M-500 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.02.16 Virksomheter som lager eller importerer kjemiske stoffer til EØS-området i mengder mellom 1 og 10...

Miljøkrav for skipsverft

Type: Faktaark | Nummer: M-486 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.16 For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste kravene finner ...

Tilførsler til norske havområder 2014

Type: Faktaark | Nummer: M-451 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.02.16 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Planting for klima - veileder for grunneier

Type: Faktaark | Nummer: M-434 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.02.16 Veilederen gir informasjon om planting av skog for klima, og er tiltenkt grunneiere som er intere...

Arctic foxes must not be disturbed

Type: Faktaark | Nummer: M-460 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.15 The arctic fox was designated a priority species in January 2015 and a new regula-tion came into...

Utfasing av Hydroklorfluorkarboner (HKFK) fra 1. januar 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-431 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.10.15 Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å bruke ny HKFK, også til etterfylling og vedlikehold av kulde...

Avfallsdeklarering.no faktaark

Type: Faktaark | Nummer: M-421 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.09.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...

Handel med tømmer og treprodukter—EUs tømmerforordning

Type: Faktaark | Nummer: M-333 | Utgiver:

14.09.15 Handel med tømmer og treprodukter reguleres i Norge gjennom to forskrifter, henholdsvis for...

Faktaark om forstyrrelse av fjellrev

Type: Faktaark | Nummer: M-394 | Utgiver: Miljødirektoratet

Fjellrev er et av Norges mest truede pattedyr og fikk i 2015 status som prioritert art. En ny...

Avfallshåndteringsplan for mineralavfall

Type: Faktaark | Nummer: M-381 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.06.15 Utvinning av naturstein og industrimineraler fører til store mengder mineralavfall i form av...

Elektronisk kjemikaliedeklarering til produktregisteret (faktaark)

Type: Faktaark | Nummer: M-373 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.06.15 Deklarering av kjemikalier og rapportering av årsmengder til produktregisteret kan gjøres...

Bruk av oljesaneringsmidler på land

Type: Faktaark | Nummer: M-365 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.06.15 Bruk av oljesaneringsmidler for å rense opp i oljeforurenset grunn kan i seg selv medføre fare fo...