Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Tilførsler til norske havområder 2014

Type: Faktaark | Nummer: M-451 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.02.16 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Planting for klima - veileder for grunneier

Type: Faktaark | Nummer: M-434 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.02.16 Veilederen gir informasjon om planting av skog for klima, og er tiltenkt grunneiere som er intere...

Arctic foxes must not be disturbed

Type: Faktaark | Nummer: M-460 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.15 The arctic fox was designated a priority species in January 2015 and a new regula-tion came into...

Utfasing av Hydroklorfluorkarboner (HKFK) fra 1. januar 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-431 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.10.15 Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å bruke ny HKFK, også til etterfylling og vedlikehold av kulde...

Avfallsdeklarering.no faktaark

Type: Faktaark | Nummer: M-421 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.09.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...

Handel med tømmer og treprodukter—EUs tømmerforordning

Type: Faktaark | Nummer: M-333 | Utgiver:

14.09.15 Handel med tømmer og treprodukter reguleres i Norge gjennom to forskrifter, henholdsvis for...

Faktaark om forstyrrelse av fjellrev

Type: Faktaark | Nummer: M-394 | Utgiver: Miljødirektoratet

Fjellrev er et av Norges mest truede pattedyr og fikk i 2015 status som prioritert art. En ny...

Avfallshåndteringsplan for mineralavfall

Type: Faktaark | Nummer: M-381 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.06.15 Utvinning av naturstein og industrimineraler fører til store mengder mineralavfall i form av...

Elektronisk kjemikaliedeklarering til produktregisteret (faktaark)

Type: Faktaark | Nummer: M-373 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.06.15 Deklarering av kjemikalier og rapportering av årsmengder til produktregisteret kan gjøres...

Bruk av oljesaneringsmidler på land

Type: Faktaark | Nummer: M-365 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.06.15 Bruk av oljesaneringsmidler for å rense opp i oljeforurenset grunn kan i seg selv medføre fare fo...

Tekstiler - ikke bare rene fiber

Type: Faktaark | Nummer: M-352 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.05.15 Virksomheter som produserer og importerer tekstiler er ansvarlige for at produktene er trygge og...

Krav om godkjenning i REACH

Type: Faktaark | Nummer: M-329 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.15 Enkelte stoffer har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at bruken av dem må reguleres....

Substitusjonsplikten

Type: Faktaark | Nummer: M-104 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.03.15 Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over...

Krav til behandlingsplasser for kasserte kjøretøy

Type: Faktaark | Nummer: M-327 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.03.15 Alle som jobber med kasserte kjøretøy må sørge for at virksomheten ikke forurenser. Sanering,...

Eksport av brukte produkter?

Type: Faktaark | Nummer: M-326 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.03.15 Eller ulovlig eksport av farlig avfall? Det er ikke lov å sende avfall fra Norge til utviklingsla...

Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn

Type: Faktaark | Nummer: M-325 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.03.15 Hensikten med faktaarket og den vedlagte sjekklisten er å veilede konsulenter, prosjektledere og...

CLP—hvordan melde til ECHA

Type: Faktaark | Nummer: M-311 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.02.15 Framstillere og importører er pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til...

Tilførsler til havområdene 2013

Type: Faktaark | Nummer: M-277 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.01.15 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-285 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.12.14 Et sikkerhetsdatablad er et standardisert dokument beregnet for yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatab...

Håndtering av farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-284 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.14 Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall. Alt farlig...