Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Miljøkrav for skipsverft

Type: Faktaark | Nummer: M-486 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.16 For å kunne drive lovlig, må skipsverft oppfylle en rekke miljøkrav. De viktigste kravene finner ...

Tilførsler til norske havområder 2014

Type: Faktaark | Nummer: M-451 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.02.16 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Planting for klima - veileder for grunneier

Type: Faktaark | Nummer: M-434 | Utgiver: Miljødirektoratet

03.02.16 Veilederen gir informasjon om planting av skog for klima, og er tiltenkt grunneiere som er intere...

Arctic foxes must not be disturbed

Type: Faktaark | Nummer: M-460 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.15 The arctic fox was designated a priority species in January 2015 and a new regula-tion came into...

Utfasing av Hydroklorfluorkarboner (HKFK) fra 1. januar 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-431 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.10.15 Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å bruke ny HKFK, også til etterfylling og vedlikehold av kulde...

Avfallsdeklarering.no faktaark

Type: Faktaark | Nummer: M-421 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.09.15 Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og...

Handel med tømmer og treprodukter—EUs tømmerforordning

Type: Faktaark | Nummer: M-333 | Utgiver:

14.09.15 Handel med tømmer og treprodukter reguleres i Norge gjennom to forskrifter, henholdsvis for...

Faktaark om forstyrrelse av fjellrev

Type: Faktaark | Nummer: M-394 | Utgiver: Miljødirektoratet

Fjellrev er et av Norges mest truede pattedyr og fikk i 2015 status som prioritert art. En ny...

Avfallshåndteringsplan for mineralavfall

Type: Faktaark | Nummer: M-381 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.06.15 Utvinning av naturstein og industrimineraler fører til store mengder mineralavfall i form av...

Elektronisk kjemikaliedeklarering til produktregisteret (faktaark)

Type: Faktaark | Nummer: M-373 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.06.15 Deklarering av kjemikalier og rapportering av årsmengder til produktregisteret kan gjøres...

Bruk av oljesaneringsmidler på land

Type: Faktaark | Nummer: M-365 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.06.15 Bruk av oljesaneringsmidler for å rense opp i oljeforurenset grunn kan i seg selv medføre fare fo...

Tekstiler - ikke bare rene fiber

Type: Faktaark | Nummer: M-352 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.05.15 Virksomheter som produserer og importerer tekstiler er ansvarlige for at produktene er trygge og...

Krav om godkjenning i REACH

Type: Faktaark | Nummer: M-329 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.03.15 Enkelte stoffer har så betenkelige helse- og miljøegenskaper at bruken av dem må reguleres....

Substitusjonsplikten

Type: Faktaark | Nummer: M-104 | Utgiver: Miljødirektoratet

26.03.15 Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over...

Krav til behandlingsplasser for kasserte kjøretøy

Type: Faktaark | Nummer: M-327 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.03.15 Alle som jobber med kasserte kjøretøy må sørge for at virksomheten ikke forurenser. Sanering,...

Eksport av brukte produkter?

Type: Faktaark | Nummer: M-326 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.03.15 Eller ulovlig eksport av farlig avfall? Det er ikke lov å sende avfall fra Norge til utviklingsla...

Tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn

Type: Faktaark | Nummer: M-325 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.03.15 Hensikten med faktaarket og den vedlagte sjekklisten er å veilede konsulenter, prosjektledere og...

CLP—hvordan melde til ECHA

Type: Faktaark | Nummer: M-311 | Utgiver: Miljødirektoratet

23.02.15 Framstillere og importører er pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til...

Tilførsler til havområdene 2013

Type: Faktaark | Nummer: M-277 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.01.15 I dette faktaarket gis en oversikt over tilførsler av næringsstoff, metaller og organiske...

Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-285 | Utgiver: Miljødirektoratet

17.12.14 Et sikkerhetsdatablad er et standardisert dokument beregnet for yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatab...

Håndtering av farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-284 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.12.14 Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall. Alt farlig...

Krav til enda lavere innhold av løsemidler i maling og lakk

Type: Faktaark | Nummer: M-262 | Utgiver:

Flyktige organiske forbindelser (VOC) omtales til daglig som løsemidler. Fra 1. januar 2010 er...

Eksempler på klimatilpasning og utslippskutt

Type: Faktaark | Nummer: M-256 | Utgiver:

02.11.14 FNs klimapanel slår fast at klimaendringene har påvirket natur og mennesker på alle kontinenter o...

FNs klimapanels femte hovedrapport, synteserapporten, hovedfunn

Type: Faktaark | Nummer: M-254 | Utgiver:

02.11.14 Synteserapporten ble lansert 2. november 2014, og med det er hele femte hovedrapport fra FNs...

Tungmetaller i emballasje

Type: Faktaark | Nummer: M-257 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.14 Regelverket setter grenser for maksimalt innhold av tungmetaller i emballasje. (Faktaarket er...