Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Marine arter på Norsk Rødliste 2010

Type: Faktaark | Nummer: M-95 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Norsk rødliste 2006, utgitt av Artsdatabanken var den første norske Rødlista utarbei-det etter IU...

Innføring i klassifisering og merking av kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-247 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.14 Produsenter og importører har plikt til å klassifisere kjemiske stoffer og blandinger. En...

Forbrenningsanlegg for rene brensler

Type: Faktaark | Nummer: M-168 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.08.14 Utslipp fra forbrenningsanlegg for rene brensler inneholder nitrogenoksider og støv som kan føre...

Hva er Gyrodactylus salaris?

Type: Faktaark | Nummer: M-96 | Utgiver:

13.08.14 Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en knapt synlig snylter som lever på huden hos lakseunger...

Miljøvedtaksregisteret

Type: Faktaark | Nummer: M-120 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregisteret i kraft. Enkeltvedtak på utvalgte...

Farlige stoffer i byggevarer

Type: Faktaark | Nummer: M-146 | Utgiver: Miljødirektoratet

19.06.14 Importører og forhandlere har ansvar for at produktene de omsetter ikke inneholder forbudte...

Drift av oljeutskillere

Type: Faktaark | Nummer: M-30 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.06.14 Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette skjer ved at...

Vaske- og rengjøringsmidler –krav til merking og datablad

Type: Faktaark | Nummer: M-71 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.06.14 Mange vaske- og rengjøringsmidler inneholder stoffer som er helseskadelige og tungt nedbrytbare i...

Biocidforordningen: Behandlede produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-172 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.06.14 Den nye biocidforordningen (EU 528/2012) stiller krav til behandlede produkter (treated articles)...

Farlige metaller i smykker

Type: Faktaark | Nummer: M-170 | Utgiver:

23.04.14 Smykker og bijouteri kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, for eksempel tungmetaller. D...

Tiltak og virkemidler for å redusere oppvarmingen til to grader

Type: Faktaark | Nummer: M-169 | Utgiver:

13.04.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels femte hovedrapport....

Fakta om Miljøvedtaksregisteret

Type: Faktaark | Nummer: M-120 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.04.14 1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregister i kraft. Da vil enkeltvedtak på utvalgte...

Gode eksempler på tilpasningstiltak

Type: Faktaark | Nummer: M-149 | Utgiver:

31.03.14 Flere land er allerede i gang med å tilpasse seg et klima i endring. Flere steder gjennomføres de...

Virkninger for Nord-Europa i 2050

Type: Faktaark | Nummer: M-150 | Utgiver:

31.03.14 Hoveddelen av den andre delrapporten fra FNs klimapanel omhandler konsekvenser av klimaendringene...

Alvorlige virkninger av klimaendringer, men risikoen kan reduseres

Type: Faktaark | Nummer: M-148 | Utgiver:

31.03.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra den andre delrapporten i FNs klimapanels...

Friluftslivets år 2015

Type: Faktaark | Nummer: M-156 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.14 Informasjonsblad om Friluftslivets år 2015.

FNs klimapanels femte hovedrapport: Tredje delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-131 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.03.14

FNs klimapanels femte hovedrapport: Andre delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-130 | Utgiver: Miljødirektoratet / Cicero

07.03.14

Import av forbrukerprodukter

Type: Faktaark | Nummer: M-124 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Du som er importør eller forhandler av produkter som selges til forbrukere, har ansvar for at...

Lister over svært skadelige kjemiske stoffer

Type: Faktaark | Nummer: M-123 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Enkelte kjemiske stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de...