Publikasjoner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Farlige metaller i smykker

Type: Faktaark | Nummer: M-170 | Utgiver:

23.04.14 Smykker og bijouteri kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, for eksempel tungmetaller. D...

Tiltak og virkemidler for å redusere oppvarmingen til to grader

Type: Faktaark | Nummer: M-169 | Utgiver:

13.04.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels femte hovedrapport....

Fakta om Miljøvedtaksregisteret

Type: Faktaark | Nummer: M-120 | Utgiver: Miljødirektoratet

01.04.14 1. april 2014 trer forskrift om Miljøvedtaksregister i kraft. Da vil enkeltvedtak på utvalgte...

Gode eksempler på tilpasningstiltak

Type: Faktaark | Nummer: M-149 | Utgiver:

31.03.14 Flere land er allerede i gang med å tilpasse seg et klima i endring. Flere steder gjennomføres de...

Virkninger for Nord-Europa i 2050

Type: Faktaark | Nummer: M-150 | Utgiver:

31.03.14 Hoveddelen av den andre delrapporten fra FNs klimapanel omhandler konsekvenser av klimaendringene...

Alvorlige virkninger av klimaendringer, men risikoen kan reduseres

Type: Faktaark | Nummer: M-148 | Utgiver:

31.03.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra den andre delrapporten i FNs klimapanels...

Friluftslivets år 2015

Type: Faktaark | Nummer: M-156 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.14 Informasjonsblad om Friluftslivets år 2015.

FNs klimapanels femte hovedrapport: Tredje delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-131 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.03.14

FNs klimapanels femte hovedrapport: Andre delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-130 | Utgiver: Miljødirektoratet / Cicero

07.03.14

Import av forbrukerprodukter

Type: Faktaark | Nummer: M-124 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Du som er importør eller forhandler av produkter som selges til forbrukere, har ansvar for at...

Lister over svært skadelige kjemiske stoffer

Type: Faktaark | Nummer: M-123 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Enkelte kjemiske stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de...

Klassifisering og merking—nytt regelverk og overgangsordninger

Type: Faktaark | Nummer: M-122 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) trådte i kraft i...

Gebyr ved kontroll

Type: Faktaark | Nummer: M-121 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.02.14 Miljødirektoratet og Fylkesmannen driver risikobasert tilsyn med de virksomheter og bransjer vi t...

Har du kontroll på dine biocider?

Type: Faktaark | Nummer: M-60 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.02.14 I løpet av de nærmeste årene skal alle biocidprodukter på det norske markedet godkjennes av...

Når EE-produkter blir avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-116 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å informere om ...

Importører og produsenter av EE-produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-114 | Utgiver:

05.02.14 Mange elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder farlige stoffer som kan...

A strategy for inspection and enforcement (work) 2012-2015

Type: Faktaark | Nummer: M-42 | Utgiver:

05.02.14 The Norwegian Environment Agency work to ensure compliance with the national regulations on...

Melding om klassifisering og merking

Type: Faktaark | Nummer: M-113 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet...

Emballasje for farlige kjemikalier – barnesikret lukning og følbar advarselsmerking (CLP)

Type: Faktaark | Nummer: M-68 | Utgiver:

13.01.14 Emballasje for farlige kjemikalier må oppfylle visse kvalitetskrav. For enkelte farlige kjemikali...

Fire nye naturreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: M-99 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.13 Regjeringen har i statsråd 13. desember 2013 opprettet fire nye naturreservater i skog. Samlet ny...

Disponering av betongavfall

Type: Faktaark | Nummer: M-14 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.12.13 Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- o...

Kortlevde klimadrivere

Type: Faktaark | Nummer: M91 | Utgiver:

06.12.13 Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar både til oppvarming av klimaet vårt og t...

Utvidet sikkerhetsdatablad—hva betyr det for brukere av kjemikalier?

Type: Faktaark | Nummer: M-72 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.11.13 Virksomheter som bruker kjemikalier, det vil si etterfølgende brukere, vil snart få eller har...

Digital standard for safety data sheets

Type: Faktaark | Nummer: M-67 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.10.13 The Climate and Pollution Agency has developed an electronic standardized format for safety data...