Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Alvorlige virkninger av klimaendringer, men risikoen kan reduseres

Type: Faktaark | Nummer: M-148 | Utgiver:

31.03.14 Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra den andre delrapporten i FNs klimapanels...

Friluftslivets år 2015

Type: Faktaark | Nummer: M-156 | Utgiver: Miljødirektoratet

31.03.14 Informasjonsblad om Friluftslivets år 2015.

FNs klimapanels femte hovedrapport: Tredje delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-131 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.03.14

FNs klimapanels femte hovedrapport: Andre delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-130 | Utgiver: Miljødirektoratet / Cicero

07.03.14

Import av forbrukerprodukter

Type: Faktaark | Nummer: M-124 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Du som er importør eller forhandler av produkter som selges til forbrukere, har ansvar for at...

Lister over svært skadelige kjemiske stoffer

Type: Faktaark | Nummer: M-123 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Enkelte kjemiske stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de...

Klassifisering og merking—nytt regelverk og overgangsordninger

Type: Faktaark | Nummer: M-122 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) trådte i kraft i...

Gebyr ved kontroll

Type: Faktaark | Nummer: M-121 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.02.14 Miljødirektoratet og Fylkesmannen driver risikobasert tilsyn med de virksomheter og bransjer vi t...

Har du kontroll på dine biocider?

Type: Faktaark | Nummer: M-60 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.02.14 I løpet av de nærmeste årene skal alle biocidprodukter på det norske markedet godkjennes av...

Når EE-produkter blir avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-116 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å informere om ...

Importører og produsenter av EE-produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-114 | Utgiver:

05.02.14 Mange elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder farlige stoffer som kan...

A strategy for inspection and enforcement (work) 2012-2015

Type: Faktaark | Nummer: M-42 | Utgiver:

05.02.14 The Norwegian Environment Agency work to ensure compliance with the national regulations on...

Melding om klassifisering og merking

Type: Faktaark | Nummer: M-113 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet...

Emballasje for farlige kjemikalier – barnesikret lukning og følbar advarselsmerking (CLP)

Type: Faktaark | Nummer: M-68 | Utgiver:

13.01.14 Emballasje for farlige kjemikalier må oppfylle visse kvalitetskrav. For enkelte farlige kjemikali...

Fire nye naturreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: M-99 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.13 Regjeringen har i statsråd 13. desember 2013 opprettet fire nye naturreservater i skog. Samlet ny...

Disponering av betongavfall

Type: Faktaark | Nummer: M-14 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.12.13 Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- o...

Kortlevde klimadrivere

Type: Faktaark | Nummer: M91 | Utgiver:

06.12.13 Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar både til oppvarming av klimaet vårt og t...

Utvidet sikkerhetsdatablad—hva betyr det for brukere av kjemikalier?

Type: Faktaark | Nummer: M-72 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.11.13 Virksomheter som bruker kjemikalier, det vil si etterfølgende brukere, vil snart få eller har...

Digital standard for safety data sheets

Type: Faktaark | Nummer: M-67 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.10.13 The Climate and Pollution Agency has developed an electronic standardized format for safety data...