Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Lister over svært skadelige kjemiske stoffer

Type: Faktaark | Nummer: M-123 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 Enkelte kjemiske stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de...

Klassifisering og merking—nytt regelverk og overgangsordninger

Type: Faktaark | Nummer: M-122 | Utgiver: Miljødirektoratet

12.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) trådte i kraft i...

Gebyr ved kontroll

Type: Faktaark | Nummer: M-121 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.02.14 Miljødirektoratet og Fylkesmannen driver risikobasert tilsyn med de virksomheter og bransjer vi t...

Har du kontroll på dine biocider?

Type: Faktaark | Nummer: M-60 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.02.14 I løpet av de nærmeste årene skal alle biocidprodukter på det norske markedet godkjennes av...

Når EE-produkter blir avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-116 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å informere om ...

Importører og produsenter av EE-produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-114 | Utgiver:

05.02.14 Mange elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder farlige stoffer som kan...

A strategy for inspection and enforcement (work) 2012-2015

Type: Faktaark | Nummer: M-42 | Utgiver:

05.02.14 The Norwegian Environment Agency work to ensure compliance with the national regulations on...

Melding om klassifisering og merking

Type: Faktaark | Nummer: M-113 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet...

Emballasje for farlige kjemikalier – barnesikret lukning og følbar advarselsmerking (CLP)

Type: Faktaark | Nummer: M-68 | Utgiver:

13.01.14 Emballasje for farlige kjemikalier må oppfylle visse kvalitetskrav. For enkelte farlige kjemikali...

Fire nye naturreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: M-99 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.13 Regjeringen har i statsråd 13. desember 2013 opprettet fire nye naturreservater i skog. Samlet ny...

Disponering av betongavfall

Type: Faktaark | Nummer: M-14 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.12.13 Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- o...

Kortlevde klimadrivere

Type: Faktaark | Nummer: M91 | Utgiver:

06.12.13 Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar både til oppvarming av klimaet vårt og t...

Utvidet sikkerhetsdatablad—hva betyr det for brukere av kjemikalier?

Type: Faktaark | Nummer: M-72 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.11.13 Virksomheter som bruker kjemikalier, det vil si etterfølgende brukere, vil snart få eller har...

Standard for sikkerhetsdatablad

Type: Faktaark | Nummer: M-66 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.10.13 Miljødirektoratet har i samarbeid med norske konsulentvirksomheter innenfor HMS-området og tysk...

Digital standard for safety data sheets

Type: Faktaark | Nummer: M-67 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.10.13 The Climate and Pollution Agency has developed an electronic standardized format for safety data...

Sikkerhetsdatablader på www.pib.no

Type: Faktaark | Nummer: M-65 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.10.13 Produktinformasjonsbanken ( www.pib.no ) er et offentlig nettsted for utveksling av kjemikalieinf...

Færder nasjonalpark

Type: Faktaark | Nummer: M28 | Utgiver:

16.10.13 Store deler av Vestfolds vakre skjærgård har blitt nasjonalpark etter vedtak av Kongen i stats-rå...

Registrering av biocider

Type: Faktaark | Nummer: M-63 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Alle som produserer, importerer eller distribuerer biocidprodukter i Norge har plikt til å melde...