Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Når EE-produkter blir avfall

Type: Faktaark | Nummer: M-116 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) har ansvar for å informere om ...

Importører og produsenter av EE-produkter

Type: Faktaark | Nummer: M-114 | Utgiver:

05.02.14 Mange elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder farlige stoffer som kan...

A strategy for inspection and enforcement (work) 2012-2015

Type: Faktaark | Nummer: M-42 | Utgiver:

05.02.14 The Norwegian Environment Agency work to ensure compliance with the national regulations on...

Melding om klassifisering og merking

Type: Faktaark | Nummer: M-113 | Utgiver: Miljødirektoratet

05.02.14 EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet...

Emballasje for farlige kjemikalier – barnesikret lukning og følbar advarselsmerking (CLP)

Type: Faktaark | Nummer: M-68 | Utgiver:

13.01.14 Emballasje for farlige kjemikalier må oppfylle visse kvalitetskrav. For enkelte farlige kjemikali...

Fire nye naturreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: M-99 | Utgiver: Miljødirektoratet

13.12.13 Regjeringen har i statsråd 13. desember 2013 opprettet fire nye naturreservater i skog. Samlet ny...

Disponering av betongavfall

Type: Faktaark | Nummer: M-14 | Utgiver: Miljødirektoratet

10.12.13 Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- o...

Kortlevde klimadrivere

Type: Faktaark | Nummer: M91 | Utgiver:

06.12.13 Kortlevde klimadrivere er gasser og partikler som bidrar både til oppvarming av klimaet vårt og t...

Utvidet sikkerhetsdatablad—hva betyr det for brukere av kjemikalier?

Type: Faktaark | Nummer: M-72 | Utgiver: Miljødirektoratet

11.11.13 Virksomheter som bruker kjemikalier, det vil si etterfølgende brukere, vil snart få eller har...

Digital standard for safety data sheets

Type: Faktaark | Nummer: M-67 | Utgiver: Miljødirektoratet

29.10.13 The Climate and Pollution Agency has developed an electronic standardized format for safety data...

Færder nasjonalpark

Type: Faktaark | Nummer: M28 | Utgiver:

16.10.13 Store deler av Vestfolds vakre skjærgård har blitt nasjonalpark etter vedtak av Kongen i stats-rå...

Registrering av biocider

Type: Faktaark | Nummer: M-63 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Alle som produserer, importerer eller distribuerer biocidprodukter i Norge har plikt til å melde...

Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-61 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder på 100 ki...

Forbud mot import og omsetning av giftige kjemikalier til privat bruk

Type: Faktaark | Nummer: M-62 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Import av giftige kjemikalier til privat bruk er forbudt. Omsetning til privat bruk er bare tilla...

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften

Type: Faktaark | Nummer: M-59 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.10.13 Barn er mer følsomme for kjemikalier enn voksne. Mange organer er ikke ferdigutviklede og derfor ...

Observerte klimaaendringer fram til idag

Type: Faktaark | Nummer: M-33 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.10.13 Dette faktaarket er basert på rapportens sammendrag for beslutningstakere.

Trøndertorvmose – Sphagnum troendelagicum

Type: Faktaark | Nummer: M-51 | Utgiver:

04.10.13 Trøndertorvmose er som navnet sier en torvmose. Utseendemessig skiller den seg ikke særlig fra en...

Svartkurle – Nigritella nigra ssp. nigra

Type: Faktaark | Nummer: M-52 | Utgiver:

04.10.13 Orkideen svartkurle er kjent fra flere lokaliteter i sentrale og sørlige Skandinavia og fra to...

Skredmjelt Oxytropis campestris ssp. scotica

Type: Faktaark | Nummer: M-53 | Utgiver:

04.10.13 Skredmjelt blir rekna som ein underart av markmjelt Oxytropis campestris . Arten er formrik med...

Hvilken framtid vil vi velge?

Type: Faktaark | Nummer: M-38 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.10.13 FNs klimapanel forteller oss ikke hvordan framtida blir, fordi det er vi mennesker som kommer til...

Jærtistel – Serratula tinctoria

Type: Faktaark | Nummer: M-54 | Utgiver:

04.10.13 Jærtistel er ein meterhøg plante med raudfiolette blomster. Den tilhører korgplantefamilien, og h...

Dvergålegras – Zostera noltei

Type: Faktaark | Nummer: M-55 | Utgiver:

04.10.13 Dvergålegras er ikkje eit gras som det norske namnet kan tyde på, men ei blomsterplante i...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Hovedfunn fra første delrapport

Type: Faktaark | Nummer: M36 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Rapporten beskriver observerte klimaendringer, årsaker til endringene og hvilke fysiske endringer...

Fremtidens klima i Norge

Type: Faktaark | Nummer: M34 | Utgiver: Bjerknessenteret

27.09.13