Publikasjoner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Færder nasjonalpark

Type: Faktaark | Nummer: M28 | Utgiver:

16.10.13 Store deler av Vestfolds vakre skjærgård har blitt nasjonalpark etter vedtak av Kongen i stats-rå...

Registrering av biocider

Type: Faktaark | Nummer: M-63 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Alle som produserer, importerer eller distribuerer biocidprodukter i Norge har plikt til å melde...

Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-61 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder på 100 ki...

Forbud mot import og omsetning av giftige kjemikalier til privat bruk

Type: Faktaark | Nummer: M-62 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Import av giftige kjemikalier til privat bruk er forbudt. Omsetning til privat bruk er bare tilla...

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften

Type: Faktaark | Nummer: M-59 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.10.13 Barn er mer følsomme for kjemikalier enn voksne. Mange organer er ikke ferdigutviklede og derfor ...

Observerte klimaaendringer fram til idag

Type: Faktaark | Nummer: M-33 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.10.13 Dette faktaarket er basert på rapportens sammendrag for beslutningstakere.

Trøndertorvmose – Sphagnum troendelagicum

Type: Faktaark | Nummer: M-51 | Utgiver:

04.10.13 Trøndertorvmose er som navnet sier en torvmose. Utseendemessig skiller den seg ikke særlig fra en...

Svartkurle – Nigritella nigra ssp. nigra

Type: Faktaark | Nummer: M-52 | Utgiver:

04.10.13 Orkideen svartkurle er kjent fra flere lokaliteter i sentrale og sørlige Skandinavia og fra to...

Skredmjelt Oxytropis campestris ssp. scotica

Type: Faktaark | Nummer: M-53 | Utgiver:

04.10.13 Skredmjelt blir rekna som ein underart av markmjelt Oxytropis campestris . Arten er formrik med...

Hvilken framtid vil vi velge?

Type: Faktaark | Nummer: M-38 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.10.13 FNs klimapanel forteller oss ikke hvordan framtida blir, fordi det er vi mennesker som kommer til...

Jærtistel – Serratula tinctoria

Type: Faktaark | Nummer: M-54 | Utgiver:

04.10.13 Jærtistel er ein meterhøg plante med raudfiolette blomster. Den tilhører korgplantefamilien, og h...

Dvergålegras – Zostera noltei

Type: Faktaark | Nummer: M-55 | Utgiver:

04.10.13 Dvergålegras er ikkje eit gras som det norske namnet kan tyde på, men ei blomsterplante i...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Hovedfunn fra første delrapport

Type: Faktaark | Nummer: M36 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Rapporten beskriver observerte klimaendringer, årsaker til endringene og hvilke fysiske endringer...

Fremtidens klima i Norge

Type: Faktaark | Nummer: M34 | Utgiver: Bjerknessenteret

27.09.13

Klimaendringer i Norge frem til idag

Type: Faktaark | Nummer: M37 | Utgiver: Bjerknessenteret

27.09.13

Polarområdene - jokeren i klimasystemet?

Type: Faktaark | Nummer: M35 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13

Om begrepene faglig sikkerhet og sannsynlighet

Type: Faktaark | Nummer: M45 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 For arbeidet med FNs klimapanels rapporter er det laget felles retningslinjer for forfatternes...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Første delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-44 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget.

Hva er de nye utviklingsbanene?

Type: Faktaark | Nummer: M-32 | Utgiver: Cicero

27.09.13 De nye utviklingsbanene, Representative Concentration Pathways (RCP), er den siste generasjonen a...

Farlig avfall fra bygg og anlegg

Type: Faktaark | Nummer: M-29 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.09.13 Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av...

Handlingsplan for slåttemark - organisering og status våren 2013

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2013 | Utgiver: DN

12.06.13 Handlingsplan for slåttemark ble iverksatt i 2009. I 2011 ble slåttemark (inkl. lauveng) og...

Kjemisk overflatebehandling

Type: Faktaark | Nummer: TA-3016 | Utgiver: Klif

15.03.13 Virksomheter med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling bruker kjemikalier som er meget...

29 nye skogreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

12.02.13 Faktaark om nye verneområder opprettet 25. januar 2013.

REACH registrering 2013

Type: Faktaark | Nummer: TA-3008 | Utgiver: Klif

02.01.13 REACH registrering 2013 – påminnelse til norske virksomheter. Virksomheter som fremstiller eller...

Norsk Rødliste 2010 - marine arter

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2012 | Utgiver:

21.12.12 Faktaark om norsk rødliste 2010 - marine arter.