Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Færder nasjonalpark

Type: Faktaark | Nummer: M28 | Utgiver:

16.10.13 Store deler av Vestfolds vakre skjærgård har blitt nasjonalpark etter vedtak av Kongen i stats-rå...

Registrering av biocider

Type: Faktaark | Nummer: M-63 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Alle som produserer, importerer eller distribuerer biocidprodukter i Norge har plikt til å melde...

Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: M-61 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder på 100 ki...

Forbud mot import og omsetning av giftige kjemikalier til privat bruk

Type: Faktaark | Nummer: M-62 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.10.13 Import av giftige kjemikalier til privat bruk er forbudt. Omsetning til privat bruk er bare tilla...

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften

Type: Faktaark | Nummer: M-59 | Utgiver: Miljødirektoratet

08.10.13 Barn er mer følsomme for kjemikalier enn voksne. Mange organer er ikke ferdigutviklede og derfor ...

Observerte klimaaendringer fram til idag

Type: Faktaark | Nummer: M-33 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.10.13 Dette faktaarket er basert på rapportens sammendrag for beslutningstakere.

Trøndertorvmose – Sphagnum troendelagicum

Type: Faktaark | Nummer: M-51 | Utgiver:

04.10.13 Trøndertorvmose er som navnet sier en torvmose. Utseendemessig skiller den seg ikke særlig fra en...

Svartkurle – Nigritella nigra ssp. nigra

Type: Faktaark | Nummer: M-52 | Utgiver:

04.10.13 Orkideen svartkurle er kjent fra flere lokaliteter i sentrale og sørlige Skandinavia og fra to...

Skredmjelt Oxytropis campestris ssp. scotica

Type: Faktaark | Nummer: M-53 | Utgiver:

04.10.13 Skredmjelt blir rekna som ein underart av markmjelt Oxytropis campestris . Arten er formrik med...

Hvilken framtid vil vi velge?

Type: Faktaark | Nummer: M-38 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.10.13 FNs klimapanel forteller oss ikke hvordan framtida blir, fordi det er vi mennesker som kommer til...

Jærtistel – Serratula tinctoria

Type: Faktaark | Nummer: M-54 | Utgiver:

04.10.13 Jærtistel er ein meterhøg plante med raudfiolette blomster. Den tilhører korgplantefamilien, og h...

Dvergålegras – Zostera noltei

Type: Faktaark | Nummer: M-55 | Utgiver:

04.10.13 Dvergålegras er ikkje eit gras som det norske namnet kan tyde på, men ei blomsterplante i...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Hovedfunn fra første delrapport

Type: Faktaark | Nummer: M36 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Rapporten beskriver observerte klimaendringer, årsaker til endringene og hvilke fysiske endringer...

Fremtidens klima i Norge

Type: Faktaark | Nummer: M34 | Utgiver: Bjerknessenteret

27.09.13

Klimaendringer i Norge frem til idag

Type: Faktaark | Nummer: M37 | Utgiver: Bjerknessenteret

27.09.13

Polarområdene - jokeren i klimasystemet?

Type: Faktaark | Nummer: M35 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13

Om begrepene faglig sikkerhet og sannsynlighet

Type: Faktaark | Nummer: M45 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 For arbeidet med FNs klimapanels rapporter er det laget felles retningslinjer for forfatternes...

FNs klimapanels femte hovedrapport: Første delrapport i tall og fakta

Type: Faktaark | Nummer: M-44 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.13 Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget.

Hva er de nye utviklingsbanene?

Type: Faktaark | Nummer: M-32 | Utgiver: Cicero

27.09.13 De nye utviklingsbanene, Representative Concentration Pathways (RCP), er den siste generasjonen a...

Farlig avfall fra bygg og anlegg

Type: Faktaark | Nummer: M-29 | Utgiver: Miljødirektoratet

24.09.13 Avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet består av store mengder farlig avfall. Feil håndtering av...