Publikasjoner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Naturreservatene Dronningberget og Hengsåsen på Bygdøy i Oslo

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

21.12.12 Dronningberget og Hengsåsen naturreservater er de siste to gjenværende områdene i Verne-plan for...

Faktaark for Ilene og Presterødkilen naturreservater

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

14.12.12 Regjeringen har i Statsråd 14. desember 2012 vedtatt utvidelse av Ilene og Presterødkilen...

Sjekkliste

Type: Faktaark | Nummer: TA-2979 | Utgiver: Klif

29.10.12 Sjekkliste for kvotepliktige virksomheter.

Farlig avfall fra virksomheter

Type: Faktaark | Nummer: TA-2945 | Utgiver: Klif

18.10.12 Håndtering av farlig avfall. Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår e...

Vanlige typer farlig avfall fra verksteder

Type: Faktaark | Nummer: TA-2948 | Utgiver:

18.10.12 Informasjonsark om vanlige typer avfall fra verksteder - med avfallsstoffnummer og EAL-koder.

Tiltakshavaren sitt ansvar

Type: Faktaark | Nummer: TA-2973 | Utgiver: Klif

02.10.12 Tiltakshavaren pliktar å vurdere og eventuelt undersøkje om det er forureina grunn i området....

Kommunens rolle

Type: Faktaark | Nummer: TA-2972 | Utgiver: Klif

02.10.12 Kommunen er forureiningsstyresmakt etter forureiningsforskrifta kapittel 2 om opprydding i...

Forboden bromert flammehemmar i arbeidstøy

Type: Faktaark | Nummer: TA-2971 | Utgiver: Klif

02.10.12 Den forbodne bromerte flammehemmaren deka-bromdifenyleter (deka-BDE) er påvist i refleksar i...

Tryggleiksdatablad på www.pib.no

Type: Faktaark | Nummer: TA-2970 | Utgiver: Klif

02.10.12 Produktinformasjonsbanken ( www.pib.no ) er ein offentleg nettstad for utveksling av kjemikaliein...

Miljøvennlig virksomhet

Type: Faktaark | Nummer: TA-2962 | Utgiver: Klif

21.09.12

Drift av oljeutskillere

Type: Faktaark | Nummer: TA-2949 | Utgiver: Klif

30.08.12 Hvordan drifte oljeutskiller i din virksomhet? Råd og krav til oljeutskillere.

Kystovervåkingsprogrammet

Type: Faktaark | Nummer: TA-2905 | Utgiver: Klif

28.06.12 Faktaark om overvåkingen av Skagerrak gjennom en tjue-års periode.

Forbudt bromert flammehemmer i arbeidstøy

Type: Faktaark | Nummer: TA-2941 | Utgiver: Klif

25.05.12 Den forbudte bromerte flammehemmeren deka-bromdifenyleter (deka-BDE) er påvist i reflekser i...

Ekstremvêr i Noreg – kva seier forskarane?

Type: Faktaark | Nummer: TA-2893 | Utgiver: Klif

29.02.12 Om verda lykkast med å avgrense den gjennomsnittlege globale temperaturauken til to grader eller...

Tilsynelatande ufarleg

Type: Faktaark | Nummer: TA-2892 | Utgiver: Klif

29.02.12 Leiketøy skal vere i samsvar med strenge tryggings-, kjemikalie- og støykrav.Før du kjøper, sjekk...

Lister over utvalgte farlige stoffer

Type: Faktaark | Nummer: TA-2878 | Utgiver: Klif

06.01.12 Enkelte stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de farligste...

The Norwegian Gene Technology Act and socio-economic considerations

Type: Faktaark | Nummer: Fact Sheet 2011 | Utgiver:

23.12.11 Fact Sheet about the Norwegian Gene Technology Act and socio-economic considerations.

24 nye naturreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2011 | Utgiver:

16.12.11 Faktaark om 24 nye naturreservater som er opprettet.

Kontroll av næringsmiddelindustrien 2011

Type: Faktaark | Nummer: TA-2780 | Utgiver: Klif

15.12.11 Våren 2011 gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet en...

Oil for Development: Vietnam

Type: Faktaark | Nummer: TA-2870 | Utgiver: Klif

29.11.11 Institutional cooperation between PetroVietnam, the Norwegian Petroleum Safety Authority (PSA) an...

Ekstremvær i Norge – hva sier forskerne?

Type: Faktaark | Nummer: TA-2866 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

18.11.11 I Norge er vi vant med store variasjoner i både været og i årstidene. Det gjør oss relativt godt...