Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Handlingsplan for slåttemark - organisering og status våren 2013

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2013 | Utgiver: DN

12.06.13 Handlingsplan for slåttemark ble iverksatt i 2009. I 2011 ble slåttemark (inkl. lauveng) og...

Kjemisk overflatebehandling

Type: Faktaark | Nummer: TA-3016 | Utgiver: Klif

15.03.13 Virksomheter med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling bruker kjemikalier som er meget...

29 nye skogreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

12.02.13 Faktaark om nye verneområder opprettet 25. januar 2013.

REACH registrering 2013

Type: Faktaark | Nummer: TA-3008 | Utgiver: Klif

02.01.13 REACH registrering 2013 – påminnelse til norske virksomheter. Virksomheter som fremstiller eller...

Norsk Rødliste 2010 - marine arter

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2012 | Utgiver:

21.12.12 Faktaark om norsk rødliste 2010 - marine arter.

Naturreservatene Dronningberget og Hengsåsen på Bygdøy i Oslo

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

21.12.12 Dronningberget og Hengsåsen naturreservater er de siste to gjenværende områdene i Verne-plan for...

Faktaark for Ilene og Presterødkilen naturreservater

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

14.12.12 Regjeringen har i Statsråd 14. desember 2012 vedtatt utvidelse av Ilene og Presterødkilen...

Sjekkliste

Type: Faktaark | Nummer: TA-2979 | Utgiver: Klif

29.10.12 Sjekkliste for kvotepliktige virksomheter.

Farlig avfall fra virksomheter

Type: Faktaark | Nummer: TA-2945 | Utgiver: Klif

18.10.12 Håndtering av farlig avfall. Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår e...

Vanlige typer farlig avfall fra verksteder

Type: Faktaark | Nummer: TA-2948 | Utgiver:

18.10.12 Informasjonsark om vanlige typer avfall fra verksteder - med avfallsstoffnummer og EAL-koder.

Tiltakshavaren sitt ansvar

Type: Faktaark | Nummer: TA-2973 | Utgiver: Klif

02.10.12 Tiltakshavaren pliktar å vurdere og eventuelt undersøkje om det er forureina grunn i området....

Kommunens rolle

Type: Faktaark | Nummer: TA-2972 | Utgiver: Klif

02.10.12 Kommunen er forureiningsstyresmakt etter forureiningsforskrifta kapittel 2 om opprydding i...

Forboden bromert flammehemmar i arbeidstøy

Type: Faktaark | Nummer: TA-2971 | Utgiver: Klif

02.10.12 Den forbodne bromerte flammehemmaren deka-bromdifenyleter (deka-BDE) er påvist i refleksar i...

Tryggleiksdatablad på www.pib.no

Type: Faktaark | Nummer: TA-2970 | Utgiver: Klif

02.10.12 Produktinformasjonsbanken ( www.pib.no ) er ein offentleg nettstad for utveksling av kjemikaliein...

Miljøvennlig virksomhet

Type: Faktaark | Nummer: TA-2962 | Utgiver: Klif

21.09.12

Drift av oljeutskillere

Type: Faktaark | Nummer: TA-2949 | Utgiver: Klif

30.08.12 Hvordan drifte oljeutskiller i din virksomhet? Råd og krav til oljeutskillere.

Kystovervåkingsprogrammet

Type: Faktaark | Nummer: TA-2905 | Utgiver: Klif

28.06.12 Faktaark om overvåkingen av Skagerrak gjennom en tjue-års periode.

Forbudt bromert flammehemmer i arbeidstøy

Type: Faktaark | Nummer: TA-2941 | Utgiver: Klif

25.05.12 Den forbudte bromerte flammehemmeren deka-bromdifenyleter (deka-BDE) er påvist i reflekser i...