Publikasjoner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:REACH registrering 2013 – på tide å starte

Type: Faktaark | Nummer: TA-2861 | Utgiver: Klif

04.11.11 31 mai 2013 er neste registreringsfrist i REACH og gjelder for alle virksomheter som fremstiller...

Importing consumer products

Type: Faktaark | Nummer: TA-2853 | Utgiver: Klif

13.10.11 If you import products intended for consumers, you must ensure that their use will not damage...

Hva er Gyrodactylus salaris?

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 1-2011 | Utgiver:

31.08.11 Faktaark om Gyrodactylus salaris .

Kontroll av asfaltverk

Type: Faktaark | Nummer: TA-2825 | Utgiver: Klif

26.08.11 Asfaltverk skal drives forsvarlig i henhold til nytt regelverk. Høsten 2011 gjennomfører...

Tilsynelatende ufarlig...

Type: Faktaark | Nummer: TA-2822 | Utgiver: Klif

23.06.11 Ikke alle forbrukerprodukter er sikre. Klif finner hvert år leketøy, smykker, tekstiler eller...

Norges Kyotoforpliktelse

Type: Faktaark | Nummer: TA-2813 | Utgiver: Klif

03.06.11 Statusnotat om Norges utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen.

Sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier

Type: Faktaark | Nummer: TA-2820 | Utgiver: ECHA

26.05.11 Det utvidede sikkerhetsdatabladet inneholder en oppsummering av nøkkelinformasjonen fra...

Biloppsamlingsplasser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2787 | Utgiver: Klif

03.05.11 Krav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Alle som jobber med kasserte kjøretøy må sørge...

Regulerte stoffer i byggevarer

Type: Faktaark | Nummer: TA-2649 | Utgiver: Klif

03.03.11 Trykkimpregnert trevirke, isolasjonsmaterialer, impregnerte tekstiler, plastprodukter,...

Substitusjon

Type: Faktaark | Nummer: TA-2721 | Utgiver: Klif

28.02.11 Substitusjon betyr erstatning. Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurder...

Kontroll av avløpsanlegg i større tettbebyggelser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2680 | Utgiver: Klif

25.02.11 Fylkesmannen vil i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennomføre en...

Har du registrert dine biocider?

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

Infoaket er erstattet av nytt faktaark M-63 .

Forventninger til industriens utslippskontroll

Type: Faktaark | Nummer: TA-2748 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

16.12.10 Bedriftene må sørge for representative prøver og målinger. Når de utarbeider eller oppdaterer...

Ny VOC-merking fra 1. januar 2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2623 | Utgiver: Klif

13.12.10 Flyktige organiske forbindelser (VOC) omtales til daglig som løsemidler. Fra 1. januar 2010 er...

Jan Mayen naturreservat opprettet

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 26-2010 | Utgiver:

Faktaark om Jan Mayen naturreservat.

Norwegian website on dangerous consumer goods

Type: Faktaark | Nummer: TA-2728 | Utgiver: Klif

24.10.10

Bilpleiemiddel og miljø (informasjonsark)

Type: Faktaark | Nummer: TA-2706 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

28.09.10 Bilpleiemiddel kan påverke miljøet avhengig av korleis og kvar dei blir brukte. Dei kan innehalde...

Kontroll av skrapmetallvirksomheter 2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2673 | Utgiver: Klif

28.09.10 Høsten 2010 (uke 35 og 36) gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirek...

Giftige kjemikal til private (Informasjonsark)

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

Import av giftige kjemikal til privat bruk er forbode. Omsetning til privat bruk er berre tillate...

www.pib.no Ny og bedre - alt på ett sted

Type: Faktaark | Nummer: TA-2612 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

23.09.10 I Produktinformasjonsbanken på www.pib.no finner du åpen informasjon om kjemiske produkter på ett...

Når Klima- og forurensningsdirektoratet kommer på kontroll

Type: Faktaark | Nummer: TA-2693 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

23.09.10 Klima- og forurensningsdirektoratet er en etat under Miljøverndepartementet. Vi iverksetter...

Kontroll av farlig avfall 2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2617 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

14.09.10 Våren 2010 gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet...