Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Ekstremvêr i Noreg – kva seier forskarane?

Type: Faktaark | Nummer: TA-2893 | Utgiver: Klif

29.02.12 Om verda lykkast med å avgrense den gjennomsnittlege globale temperaturauken til to grader eller...

Tilsynelatande ufarleg

Type: Faktaark | Nummer: TA-2892 | Utgiver: Klif

29.02.12 Leiketøy skal vere i samsvar med strenge tryggings-, kjemikalie- og støykrav.Før du kjøper, sjekk...

Lister over utvalgte farlige stoffer

Type: Faktaark | Nummer: TA-2878 | Utgiver: Klif

06.01.12 Enkelte stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de farligste...

The Norwegian Gene Technology Act and socio-economic considerations

Type: Faktaark | Nummer: Fact Sheet 2011 | Utgiver:

23.12.11 Fact Sheet about the Norwegian Gene Technology Act and socio-economic considerations.

24 nye naturreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2011 | Utgiver:

16.12.11 Faktaark om 24 nye naturreservater som er opprettet.

Kontroll av næringsmiddelindustrien 2011

Type: Faktaark | Nummer: TA-2780 | Utgiver: Klif

15.12.11 Våren 2011 gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet en...

Oil for Development: Vietnam

Type: Faktaark | Nummer: TA-2870 | Utgiver: Klif

29.11.11 Institutional cooperation between PetroVietnam, the Norwegian Petroleum Safety Authority (PSA) an...

Ekstremvær i Norge – hva sier forskerne?

Type: Faktaark | Nummer: TA-2866 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

18.11.11 I Norge er vi vant med store variasjoner i både været og i årstidene. Det gjør oss relativt godt...

REACH registrering 2013 – på tide å starte

Type: Faktaark | Nummer: TA-2861 | Utgiver: Klif

04.11.11 31 mai 2013 er neste registreringsfrist i REACH og gjelder for alle virksomheter som fremstiller...

Importing consumer products

Type: Faktaark | Nummer: TA-2853 | Utgiver: Klif

13.10.11 If you import products intended for consumers, you must ensure that their use will not damage...

Hva er Gyrodactylus salaris?

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 1-2011 | Utgiver:

31.08.11 Faktaark om Gyrodactylus salaris .

Kontroll av asfaltverk

Type: Faktaark | Nummer: TA-2825 | Utgiver: Klif

26.08.11 Asfaltverk skal drives forsvarlig i henhold til nytt regelverk. Høsten 2011 gjennomfører...

Tilsynelatende ufarlig...

Type: Faktaark | Nummer: TA-2822 | Utgiver: Klif

23.06.11 Ikke alle forbrukerprodukter er sikre. Klif finner hvert år leketøy, smykker, tekstiler eller...

Norges Kyotoforpliktelse

Type: Faktaark | Nummer: TA-2813 | Utgiver: Klif

03.06.11 Statusnotat om Norges utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen.

Sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier

Type: Faktaark | Nummer: TA-2820 | Utgiver: ECHA

26.05.11 Det utvidede sikkerhetsdatabladet inneholder en oppsummering av nøkkelinformasjonen fra...

Biloppsamlingsplasser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2787 | Utgiver: Klif

03.05.11 Krav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Alle som jobber med kasserte kjøretøy må sørge...

Regulerte stoffer i byggevarer

Type: Faktaark | Nummer: TA-2649 | Utgiver: Klif

03.03.11 Trykkimpregnert trevirke, isolasjonsmaterialer, impregnerte tekstiler, plastprodukter,...

Substitusjon

Type: Faktaark | Nummer: TA-2721 | Utgiver: Klif

28.02.11 Substitusjon betyr erstatning. Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurder...

Kontroll av avløpsanlegg i større tettbebyggelser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2680 | Utgiver: Klif

25.02.11 Fylkesmannen vil i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennomføre en...

Har du registrert dine biocider?

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

Infoaket er erstattet av nytt faktaark M-63 .