Publikasjoner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Utfasing av HKFK fra 01.01.2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2690 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.08.10 Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å bruke ny HKFK, også til etterfylling og vedlikehold av kulde...

Utslippskvoter for klimagasser. Fakta om kvotesystemet for klimagasser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2688 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

28.06.10 Kvoter er betegnelsen på fritt omsettelige tillatelser til utslipp av klimagasser. Én kvote...

Reducing and eliminating mercury pollution in Norway. The mercury problem

Type: Faktaark | Nummer: TA-2674 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

04.06.10 Mercury has high priority in Norway¿s efforts to minimise harm caused by hazardous substances. Th...

Truede arter og naturtyper

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 14-2010 | Utgiver:

Faktaark om truede arter og naturtyper.

Naturmangfoldåret 2010

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 6-2010 | Utgiver:

Faktaark om naturmangfoldåret 2010.

Status for verdens naturmangfold

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 12-2010 | Utgiver:

Faktaark om status for verdens naturmangfold.

Klimaet endrer livet for arter i nord

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 11-2010 | Utgiver:

Faktaark om at klimaet endrer livet for arter i nord.

Fremmede skadelige arter

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 10-2010 | Utgiver:

Faktaark om fremmede skadelige arter.

Isolasjon som farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: TA-2648 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

05.05.10 Isolasjon fra bygg og anlegg kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH). Eldre isolasjon kan også...

Deklarering av farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: TA-2642 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

29.04.10 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder på 100 ki...

Bruvollhagan naturreservat

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 4-2010 | Utgiver:

Faktaark om Bruvollhagan naturreservat.

Verneplan for Oslofjorden - delplan Østfold

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 5-2010 | Utgiver:

16.04.10 Faktaark om verneplan for Oslofjorden.

Dispensasjon fra forurensningsforskriften § 2-5, annet ledd

Type: Faktaark | Nummer: TA-2492 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

12.04.10 Faktaarket er utgått.

Fremmede og skadelige arter i vann

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 03-2010 | Utgiver:

Faktaark om fremmede og skadelige arter i vann.

Direktoratet for naturforvaltning

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2-2009 | Utgiver:

Faktaark om Direktoratet for naturforvaltning (uten organogram).

Direktoratet for naturforvaltning

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 1-2009 | Utgiver:

Faktaark om Direktoratet for naturforvaltning.

Gravearbeider i områder med alunskifer og tilsvarende grunnforhold

Type: Faktaark | Nummer: TA-2560 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.11.09 Faktaarket er utgått.

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Kommunenes rolle

Type: Faktaark | Nummer: TA-2549 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.11.09 Kommunen er forurensningsmyndighet etter forskriften. Kommunen skal samordne behandlingen av sake...

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er tiltakshavers ansvar

Type: Faktaark | Nummer: TA-2561 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

04.11.09 Tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. Hvis...

Import og salg av byggevarer

Type: Faktaark | Nummer: TA-2499 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

28.04.09 Importører og forhandlere har ansvar for at produktene som omsettes ikke inneholder forbudte...