Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Forventninger til industriens utslippskontroll

Type: Faktaark | Nummer: TA-2748 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

16.12.10 Bedriftene må sørge for representative prøver og målinger. Når de utarbeider eller oppdaterer...

Ny VOC-merking fra 1. januar 2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2623 | Utgiver: Klif

13.12.10 Flyktige organiske forbindelser (VOC) omtales til daglig som løsemidler. Fra 1. januar 2010 er...

Jan Mayen naturreservat opprettet

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 26-2010 | Utgiver:

Faktaark om Jan Mayen naturreservat.

Norwegian website on dangerous consumer goods

Type: Faktaark | Nummer: TA-2728 | Utgiver: Klif

24.10.10

Bilpleiemiddel og miljø (informasjonsark)

Type: Faktaark | Nummer: TA-2706 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

28.09.10 Bilpleiemiddel kan påverke miljøet avhengig av korleis og kvar dei blir brukte. Dei kan innehalde...

Kontroll av skrapmetallvirksomheter 2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2673 | Utgiver: Klif

28.09.10 Høsten 2010 (uke 35 og 36) gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirek...

Giftige kjemikal til private (Informasjonsark)

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

Import av giftige kjemikal til privat bruk er forbode. Omsetning til privat bruk er berre tillate...

www.pib.no Ny og bedre - alt på ett sted

Type: Faktaark | Nummer: TA-2612 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

23.09.10 I Produktinformasjonsbanken på www.pib.no finner du åpen informasjon om kjemiske produkter på ett...

Når Klima- og forurensningsdirektoratet kommer på kontroll

Type: Faktaark | Nummer: TA-2693 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

23.09.10 Klima- og forurensningsdirektoratet er en etat under Miljøverndepartementet. Vi iverksetter...

Kontroll av farlig avfall 2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2617 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

14.09.10 Våren 2010 gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet...

Utfasing av HKFK fra 01.01.2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2690 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

03.08.10 Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å bruke ny HKFK, også til etterfylling og vedlikehold av kulde...

Utslippskvoter for klimagasser. Fakta om kvotesystemet for klimagasser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2688 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

28.06.10 Kvoter er betegnelsen på fritt omsettelige tillatelser til utslipp av klimagasser. Én kvote...

Reducing and eliminating mercury pollution in Norway. The mercury problem

Type: Faktaark | Nummer: TA-2674 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

04.06.10 Mercury has high priority in Norway¿s efforts to minimise harm caused by hazardous substances. Th...

Truede arter og naturtyper

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 14-2010 | Utgiver:

Faktaark om truede arter og naturtyper.

Naturmangfoldåret 2010

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 6-2010 | Utgiver:

Faktaark om naturmangfoldåret 2010.

Status for verdens naturmangfold

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 12-2010 | Utgiver:

Faktaark om status for verdens naturmangfold.

Klimaet endrer livet for arter i nord

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 11-2010 | Utgiver:

Faktaark om at klimaet endrer livet for arter i nord.

Fremmede skadelige arter

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 10-2010 | Utgiver:

Faktaark om fremmede skadelige arter.

Isolasjon som farlig avfall

Type: Faktaark | Nummer: TA-2648 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

05.05.10 Isolasjon fra bygg og anlegg kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH). Eldre isolasjon kan også...

Deklarering av farlige kjemikalier

Type: Faktaark | Nummer: TA-2642 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

29.04.10 Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder på 100 ki...

Bruvollhagan naturreservat

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 4-2010 | Utgiver:

Faktaark om Bruvollhagan naturreservat.