Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Kontroll av asfaltverk

Type: Faktaark | Nummer: TA-2825 | Utgiver: Klif

26.08.11 Asfaltverk skal drives forsvarlig i henhold til nytt regelverk. Høsten 2011 gjennomfører...

Tilsynelatende ufarlig...

Type: Faktaark | Nummer: TA-2822 | Utgiver: Klif

23.06.11 Ikke alle forbrukerprodukter er sikre. Klif finner hvert år leketøy, smykker, tekstiler eller...

Norges Kyotoforpliktelse

Type: Faktaark | Nummer: TA-2813 | Utgiver: Klif

03.06.11 Statusnotat om Norges utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen.

Sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier

Type: Faktaark | Nummer: TA-2820 | Utgiver: ECHA

26.05.11 Det utvidede sikkerhetsdatabladet inneholder en oppsummering av nøkkelinformasjonen fra...

Biloppsamlingsplasser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2787 | Utgiver: Klif

03.05.11 Krav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Alle som jobber med kasserte kjøretøy må sørge...

Regulerte stoffer i byggevarer

Type: Faktaark | Nummer: TA-2649 | Utgiver: Klif

03.03.11 Trykkimpregnert trevirke, isolasjonsmaterialer, impregnerte tekstiler, plastprodukter,...

Substitusjon

Type: Faktaark | Nummer: TA-2721 | Utgiver: Klif

28.02.11 Substitusjon betyr erstatning. Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurder...

Kontroll av avløpsanlegg i større tettbebyggelser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2680 | Utgiver: Klif

25.02.11 Fylkesmannen vil i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennomføre en...

Har du registrert dine biocider?

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

Infoaket er erstattet av nytt faktaark M-63 .

Forventninger til industriens utslippskontroll

Type: Faktaark | Nummer: TA-2748 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

16.12.10 Bedriftene må sørge for representative prøver og målinger. Når de utarbeider eller oppdaterer...

Ny VOC-merking fra 1. januar 2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2623 | Utgiver: Klif

13.12.10 Flyktige organiske forbindelser (VOC) omtales til daglig som løsemidler. Fra 1. januar 2010 er...

Jan Mayen naturreservat opprettet

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 26-2010 | Utgiver:

Faktaark om Jan Mayen naturreservat.

Norwegian website on dangerous consumer goods

Type: Faktaark | Nummer: TA-2728 | Utgiver: Klif

24.10.10

Bilpleiemiddel og miljø (informasjonsark)

Type: Faktaark | Nummer: TA-2706 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

28.09.10 Bilpleiemiddel kan påverke miljøet avhengig av korleis og kvar dei blir brukte. Dei kan innehalde...

Kontroll av skrapmetallvirksomheter 2010

Type: Faktaark | Nummer: TA-2673 | Utgiver: Klif

28.09.10 Høsten 2010 (uke 35 og 36) gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirek...

Giftige kjemikal til private (Informasjonsark)

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

Import av giftige kjemikal til privat bruk er forbode. Omsetning til privat bruk er berre tillate...

www.pib.no Ny og bedre - alt på ett sted

Type: Faktaark | Nummer: TA-2612 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

23.09.10 I Produktinformasjonsbanken på www.pib.no finner du åpen informasjon om kjemiske produkter på ett...

Når Klima- og forurensningsdirektoratet kommer på kontroll

Type: Faktaark | Nummer: TA-2693 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

23.09.10 Klima- og forurensningsdirektoratet er en etat under Miljøverndepartementet. Vi iverksetter...