Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Skipsverft - undersøkelser

Type: Faktaark | Nummer: TA-2843 | Utgiver: Klif

03.04.12 Tydelige krav til innhold i miljøtekniske undersøkelser av områder som har eller har hatt...

Ekstremvêr i Noreg – kva seier forskarane?

Type: Faktaark | Nummer: TA-2893 | Utgiver: Klif

29.02.12 Om verda lykkast med å avgrense den gjennomsnittlege globale temperaturauken til to grader eller...

Tilsynelatande ufarleg

Type: Faktaark | Nummer: TA-2892 | Utgiver: Klif

29.02.12 Leiketøy skal vere i samsvar med strenge tryggings-, kjemikalie- og støykrav.Før du kjøper, sjekk...

Lister over utvalgte farlige stoffer

Type: Faktaark | Nummer: TA-2878 | Utgiver: Klif

06.01.12 Enkelte stoffer har så farlige egenskaper at de ikke bør brukes. For å identifisere de farligste...

The Norwegian Gene Technology Act and socio-economic considerations

Type: Faktaark | Nummer: Fact Sheet 2011 | Utgiver:

23.12.11 Fact Sheet about the Norwegian Gene Technology Act and socio-economic considerations.

24 nye naturreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2011 | Utgiver:

16.12.11 Faktaark om 24 nye naturreservater som er opprettet.

Kontroll av næringsmiddelindustrien 2011

Type: Faktaark | Nummer: TA-2780 | Utgiver: Klif

15.12.11 Våren 2011 gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet en...

Oil for Development: Vietnam

Type: Faktaark | Nummer: TA-2870 | Utgiver: Klif

29.11.11 Institutional cooperation between PetroVietnam, the Norwegian Petroleum Safety Authority (PSA) an...

Ekstremvær i Norge – hva sier forskerne?

Type: Faktaark | Nummer: TA-2866 | Utgiver: Klima- og forurensningsdirektoratet

18.11.11 I Norge er vi vant med store variasjoner i både været og i årstidene. Det gjør oss relativt godt...

REACH registrering 2013 – på tide å starte

Type: Faktaark | Nummer: TA-2861 | Utgiver: Klif

04.11.11 31 mai 2013 er neste registreringsfrist i REACH og gjelder for alle virksomheter som fremstiller...

Importing consumer products

Type: Faktaark | Nummer: TA-2853 | Utgiver: Klif

13.10.11 If you import products intended for consumers, you must ensure that their use will not damage...

Veileder til forurenset sjøbunn

Type: Faktaark | Nummer: TA-2850 | Utgiver: Klif

10.10.11 Klif har utarbeidet flere viktige veiledere for arbeidet med forurenset sjøbunn. Målgruppene for...

Forurenset sjøbunn

Type: Faktaark | Nummer: TA-2844 | Utgiver: Klif

10.10.11 Klifs veileder for undersøkelser og risikovurdering av forurenset sjøbunn (TA-2802/2011) beskrive...

Hva er Gyrodactylus salaris?

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 1-2011 | Utgiver:

31.08.11 Faktaark om Gyrodactylus salaris .

Kontroll av asfaltverk

Type: Faktaark | Nummer: TA-2825 | Utgiver: Klif

26.08.11 Asfaltverk skal drives forsvarlig i henhold til nytt regelverk. Høsten 2011 gjennomfører...

Tilsynelatende ufarlig...

Type: Faktaark | Nummer: TA-2822 | Utgiver: Klif

23.06.11 Ikke alle forbrukerprodukter er sikre. Klif finner hvert år leketøy, smykker, tekstiler eller...