Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Freshwater microplastics in Norway: A first look at sediment, biota and historical plankton samples from Lake Mjøsa and Lake Femunden

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1212 | Utgiver: NIVA

15.02.19 The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) tasked NIVA to investigate the presence of...

The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1168 | Utgiver:

13.02.19 From 2017, the Norwegian River Monitoring Programme (Elveovervåkingsprogrammet) replaced the form...

Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1167 | Utgiver:

13.02.19 Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av det tidligere Elvetilførselsprogrammet, og i 2017...

Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1166 | Utgiver:

13.02.19 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2017 have been estimated...

Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1131 | Utgiver:

21.01.19 This programme, “Environmental Contaminants in an Urban Fjord” has covered sampling and analyses ...

Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1182 | Utgiver: NINA

03.01.19 Tiltaksovervåking kalking 2017–2018.

ØKOFERSK Delprogram 6 - Sur

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1058 | Utgiver: NIVA

19.12.18 Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannf...

ØKOFERSK Delprogram 5 - Øst

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1057 | Utgiver: NINA, Uni Research Miljø, NIVA

19.12.18 Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Øst’ omfattet 12 innsjøer i 2017, hvorav syv BIOLOK- og...

ØKOFERSK Delprogram 4 - Sør

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1056 | Utgiver: Faun Naturforvaltning

19.12.18 Basisovervåkingen i delprogrammet «Økofersk Sør» omfattet 11 såkalte Biolok-sjøer i 2017. I fire...

ØKOFERSK Delprogram 3 - Vest

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1055 | Utgiver: NINA, Uni Research Miljø, NIVA

19.12.18 Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Vest’ omfattet syv innsjøer i 2017, hvorav fire BIOLOK- ...

ØKOFERSK Delprogram 2 – Midt

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1054 | Utgiver: NINA, NIVA

19.12.18 Denne rapporten inneholder resultater fra basisovervåking i innsjøer 2017 – delprogram Midt,...

ØKOFERSK Delprogram 1 - Nord

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1053 | Utgiver:

19.12.18 Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Nord’ omfattet fem innsjøer i 2017, hvorav en BIOLOK- og...

Contaminants in coastal waters of Norway 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1120 | Utgiver:

19.11.18 The programme “Contaminants in coastal waters of Norway” (Miljøgifter i norske kystområder -...

Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1106 | Utgiver:

19.11.18 This report consists of two parts, where part I reports the main findings of the annual monitorin...

Screening Programme 2017 - AMAP Assessment Compounds

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1080 | Utgiver:

12.10.18 This report summarizes the findings of a screening study on the occurrence of emerging substances...

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation - Annual report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1062 | Utgiver:

11.10.18 This monitoring report presents data from 2017 and time-trends for the Norwegian programme for...

Kontrollordning for Vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1079 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.18 Årsrapporten 2017 for Kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir ...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway - Annual Report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1064 | Utgiver: NILU

19.09.18 This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1089 | Utgiver:

14.09.18 This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone...

Screening programme 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1063 | Utgiver:

13.09.18 This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected PBT...

Prioriterte miljøgifter i norsk ferskvannsfisk 2013-2016

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1075 | Utgiver:

11.09.18 Rapporten inneholder undersøkelser av miljøgiftkonsentrasjoner i Norsk ferskvannsfisk samlet inn...

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1069 | Utgiver:

30.08.18 Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller....

Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1072 | Utgiver: Havforskningsinstituttet, NIVA, Uni Research

05.07.18 This is the annual report from 2017 based on the program: ‘Monitoring ocean acidification in...

ØKOKYST – delprogram Klima Årsrapport 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1015 | Utgiver: Havforskningsinstituttet

26.06.18 ØKOKYST- Økosystemovervåkning i kystvann – har til hensikt å kartlegge, overvåke og rapportere...