Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Kunnskap om marint søppel i Norge 2010

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Kunnskap om marint søppel i Norge 2010 er en sammenstilling av eksisterende kunnskap om marin...

Veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplan

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Veilederen presenterer en metode til bruk for kommuner som ønsker å utarbeide en landskapsanalyse...

Klassifisering og merking i CLP

Type: Annet | Nummer: M-259 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.03.11 Plakat til hjelp for å klassifisere og merke stoffer og stoffblandinger ihht. CLP ((Forordning (E...

Norwegian action plan for reducing mercury releases - 2010

Type: Annet | Nummer: TA-2731 | Utgiver: Klif

22.03.11 This plan gives an account of the progress Norway has made in reducing mercury releases and...

Faresymboler til merking

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

02.03.11 Oppdatert plakat til nedlasting finnes her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014...

Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Rapporten legger fram forslag til hvordan verneområdene både kan sikres god forvaltning og en...

Handlingsplan for å redusere utslipp av kvikksølv - 2010

Type: Annet | Nummer: TA-2684 | Utgiver: Klif

28.01.11 Handlingsplanen er en oppdatering av den nasjonale handlingsplanen for å redusere utslipp av...

Håndbok i økologisk restaurering

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Naturinngrep og habitatødeleggelse utgjør den viktigste trusselen mot naturmangfoldet både...

Designguide - retningslinjer for direktoratets visuelle identitet

Type: Annet | Nummer: TA-2621 | Utgiver: Klif

28.03.10 Den visuelle identiteten skal være med på å understreke vår strategi. Vi har særlig vektlagt å...

Historiske tilbakeblikk på vilt- og fiskeforvaltningen i Norge

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Rapporten gir et historisk tilbakeblikk på vilt- og fiskeforvaltningen i Norge.

Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system (2008)

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

This report concludes the work of a working group put down to draft a monitoring and research...

Co-operation for a better environment

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

I regi av MD er det utarbeidet en ny fellesbrosjyre på engelsk for "hele" miljøforvaltningen (MD,...

Kontroll for vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Årsrapporten 2005 for Kontrollordningen av vassdragskalk under Direktoratet for Naturforvaltning...

Bruk av kalkdoserarar ved vassdragskalking

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Tilstandsrapport messebygget Midtsand

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Bakgrunnen for denne rapporten er forespørsel av 21.09.2006 fra Dirnat - Direktoratet for...

Kalking av surt vatn - Årsrapport 2006

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Kontroll for vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat.

Veileder for kommunal registrering av veger bygd i perioden 01.01.2003 – 01.01.2008

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Veiledning for kommunal registrering av veger bygd i perioden 01.01.2003 - 01.01.2008, med formål...

Landskapsbildet i norsk naturforvaltning

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Bekjempelse av rynkerose

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Rynkerose ( Rosa rugosa ) ble innført som hageplante fra Øst-Asia i siste halvdel av 1800-tallet,...