Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i Finnmark og Nord-Troms for 2012 - Rapport fra arbeidsutvalg

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Vedlegg til rapport fra arbeidsutvalget   Rammeavtale mellom Miljøverndepartementet og Sametinget...

Perfluoroalkyl compounds (PFCs) in cod blood and liver from the Inner Oslofjord (2009)

Type: Annet | Nummer: TA-2841 | Utgiver: NIVA

03.10.11 Perfluoroalkyl compounds (PFCs) have been analysed in whole blood from 25 Atlantic cod (Gadus...

Overvåking av miljøtilstand i vann

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Denne rapporten gir veiledning til hvordan kravene til overvåking av vann i ”Forskrift om rammer...

Nordisk naturforvaltning i et ændret klima (Nordisk ministerråd) - dansk

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Så længe Jorden har eksisteret har klimaet varieret af naturlige årsager. Siden midten af det 19....

Klimaendringer i norsk Arktis – konsekvenser for livet i nord

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Klimaendringene kommer til å påvirke både økosystemene og samfunnene i nord. Her presenteres et...

Kunnskap om marint søppel i Norge 2010

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Kunnskap om marint søppel i Norge 2010 er en sammenstilling av eksisterende kunnskap om marin...

Veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplan

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Veilederen presenterer en metode til bruk for kommuner som ønsker å utarbeide en landskapsanalyse...

Klassifisering og merking i CLP

Type: Annet | Nummer: M-259 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.03.11 Plakat til hjelp for å klassifisere og merke stoffer og stoffblandinger ihht. CLP ((Forordning (E...

Norwegian action plan for reducing mercury releases - 2010

Type: Annet | Nummer: TA-2731 | Utgiver: Klif

22.03.11 This plan gives an account of the progress Norway has made in reducing mercury releases and...

Faresymboler til merking

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

02.03.11 Oppdatert plakat til nedlasting finnes her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2014...

Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Rapporten legger fram forslag til hvordan verneområdene både kan sikres god forvaltning og en...

Handlingsplan for å redusere utslipp av kvikksølv - 2010

Type: Annet | Nummer: TA-2684 | Utgiver: Klif

28.01.11 Handlingsplanen er en oppdatering av den nasjonale handlingsplanen for å redusere utslipp av...

Håndbok i økologisk restaurering

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Naturinngrep og habitatødeleggelse utgjør den viktigste trusselen mot naturmangfoldet både...

Designguide - retningslinjer for direktoratets visuelle identitet

Type: Annet | Nummer: TA-2621 | Utgiver: Klif

28.03.10 Den visuelle identiteten skal være med på å understreke vår strategi. Vi har særlig vektlagt å...

Historiske tilbakeblikk på vilt- og fiskeforvaltningen i Norge

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Rapporten gir et historisk tilbakeblikk på vilt- og fiskeforvaltningen i Norge.

Atlantic salmon monitoring and research in the Tana river system (2008)

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

This report concludes the work of a working group put down to draft a monitoring and research...

Co-operation for a better environment

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

I regi av MD er det utarbeidet en ny fellesbrosjyre på engelsk for "hele" miljøforvaltningen (MD,...

Kontroll for vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Årsrapporten 2005 for Kontrollordningen av vassdragskalk under Direktoratet for Naturforvaltning...