Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Bruk av kalkdoserarar ved vassdragskalking

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Tilstandsrapport messebygget Midtsand

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Bakgrunnen for denne rapporten er forespørsel av 21.09.2006 fra Dirnat - Direktoratet for...

Kalking av surt vatn - Årsrapport 2006

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Kontroll for vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat.

Veileder for kommunal registrering av veger bygd i perioden 01.01.2003 – 01.01.2008

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Veiledning for kommunal registrering av veger bygd i perioden 01.01.2003 - 01.01.2008, med formål...

Landskapsbildet i norsk naturforvaltning

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Bekjempelse av rynkerose

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Rynkerose ( Rosa rugosa ) ble innført som hageplante fra Øst-Asia i siste halvdel av 1800-tallet,...

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Brosjye om utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Landskapsanalyse

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

26.02.10 Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi.

Handlingsplan (forslag) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Forslag til handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Skjøtselsboka

Type: Annet | Nummer: 1999 | Utgiver:

Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker.

Strategi farlig avfall 2008-2010 (kortversjon)

Type: Annet | Nummer: TA-2386 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

15.04.09

Kommunikasjonssstrategi

Type: Annet | Nummer: TA-2451 | Utgiver: Klif

24.10.08 Kommunikasjonsstrategien bygger på SFTs strategi mot 2012, som beskriver miljømålene og rollene...

SFT´s work on perfluorinated substances 2008-2009 : Revised Action Plan

Type: Annet | Nummer: TA-2432 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

25.06.08 SFT´s revised plan of action for work on perfluorinated substances describes the measures SFT is...

Strategi for farlig avfall 2008-2010 : prioritert farlig avfall

Type: Annet | Nummer: TA-2385 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

20.05.08 SFTs strategi for farlig avfall på avveier 2004 - 2006 er nå revidert. Den nye strategien for...

SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser 2008-2009. Revidert handlingsplan

Type: Annet | Nummer: TA-2395 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

29.04.08 Den reviderte handlingsplanen for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser beskriver tiltakene S...

Mal for rapportering frå undersøking avjordforureining i barnehagar og på leikeplassar

Type: Annet | Nummer: TA-2341 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

14.11.07 Miljøverndepartementet vedtok 28. november 2006 "Handlingsplan for opprydding i forurenset jord i...