Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Brosjye om utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Landskapsanalyse

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

26.02.10 Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi.

Handlingsplan (forslag) mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Type: Annet | Nummer: | Utgiver:

Forslag til handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Skjøtselsboka

Type: Annet | Nummer: 1999 | Utgiver:

Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker.

Strategi farlig avfall 2008-2010 (kortversjon)

Type: Annet | Nummer: TA-2386 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

15.04.09

Kommunikasjonssstrategi

Type: Annet | Nummer: TA-2451 | Utgiver: Klif

24.10.08 Kommunikasjonsstrategien bygger på SFTs strategi mot 2012, som beskriver miljømålene og rollene...

SFT´s work on perfluorinated substances 2008-2009 : Revised Action Plan

Type: Annet | Nummer: TA-2432 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

25.06.08 SFT´s revised plan of action for work on perfluorinated substances describes the measures SFT is...

Strategi for farlig avfall 2008-2010 : prioritert farlig avfall

Type: Annet | Nummer: TA-2385 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

20.05.08 SFTs strategi for farlig avfall på avveier 2004 - 2006 er nå revidert. Den nye strategien for...

SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser 2008-2009. Revidert handlingsplan

Type: Annet | Nummer: TA-2395 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

29.04.08 Den reviderte handlingsplanen for SFTs arbeid med perfluorerte forbindelser beskriver tiltakene S...

Mal for rapportering frå undersøking avjordforureining i barnehagar og på leikeplassar

Type: Annet | Nummer: TA-2341 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

14.11.07 Miljøverndepartementet vedtok 28. november 2006 "Handlingsplan for opprydding i forurenset jord i...

STRATEGI MOT 2012

Type: Annet | Nummer: TA-2315 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

29.10.07 SFTs mål: ¿ redusere klimagassutslippene ¿ redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer ¿...

Mal for rapportering fra undersøkelse av jordforurensning i barnehager og på lekeplasser

Type: Annet | Nummer: TA-2262 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

18.09.07 Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Norges geologiske undersøkelser i oppdrag å utarbeide...

Litteraturstudie: Miljørisiko ved perfluorerte alkylstoffer

Type: Annet | Nummer: TA-2267 | Utgiver: NIVA

27.11.06

Erfaringsnotat miljømudring i Kamfjordkilen, Sandefjord

Type: Annet | Nummer: TA-2133 | Utgiver: NIVA

09.06.05 Prosjektet er ett av SFTs 6 pilotprosjekter for sedimentopprydning. De øvre 50 cm av sedimentet i...