Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:


STRATEGI MOT 2012

Type: Annet | Nummer: TA-2315 | Utgiver: Statens forurensningstilsyn

29.10.07 SFTs mål: ¿ redusere klimagassutslippene ¿ redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer ¿...

Mal for rapportering fra undersøkelse av jordforurensning i barnehager og på lekeplasser

Type: Annet | Nummer: TA-2262 | Utgiver: Norges geologiske undersøkelse

18.09.07 Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt Norges geologiske undersøkelser i oppdrag å utarbeide...

Litteraturstudie: Miljørisiko ved perfluorerte alkylstoffer

Type: Annet | Nummer: TA-2267 | Utgiver: NIVA

27.11.06

Erfaringsnotat miljømudring i Kamfjordkilen, Sandefjord

Type: Annet | Nummer: TA-2133 | Utgiver: NIVA

09.06.05 Prosjektet er ett av SFTs 6 pilotprosjekter for sedimentopprydning. De øvre 50 cm av sedimentet i...