Publikasjoner fra dirnat

Direktoratet for naturforvaltning gir ut en rekke publikasjoner. Her kan du laste ned aktuelle rapporter og brosjyrer innen våre arbeidsområder.

Du kan finne fram ved å bruke søkefunksjonen, eller våre ferdige lister. Listene organiserer innholdet etter tema eller type publikasjon.

DNs faste publikasjonsserier omfatter:

  • DN-rapport - utarbeidet av DN, gir uttrykk for direktoratets standpunkter
  • DN-utredning - utarbeidet av andre på oppdrag fra DN, en rådgivende publikasjon 
  • DN-notat - enklere oversikter, sammenstillinger eller lignende 
  • DN-håndbok/veileder - konkrete råd og veiledning om forvaltning av naturen 
  • DN-faktaark - En- eller  to-sidige, lettfattelige presentasjoner av relevante emner

Finn publikasjoner

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon. Der det også finnes trykte versjoner som kan bestilles, er dette oppgitt.

Språk:483 Resultater

Jotunheimen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-215 | Utgiver:

18.12.2013 Brosjyre om Jotunheimen nasjonalpark.

Láhko National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-214 | Utgiver:

11.12.2013  Láhko National Park brochure.

Folgefonna National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-213 | Utgiver:

30.06.2013 Folgefonna National Park brochure.

Biosafety Report 2013/01

Type: Annet | Nummer: Biosafety Report 2013/01 | Utgiver:

28.06.2013 Genetically Modified Potato with Increased Resistance to P. infestans. -Selecting Testing Species...

Environmental risks related to the release of genetically modified plants with the focus on oilseed rape (Brassica napus)

Type: Annet | Nummer: NINA Project Report 15 | Utgiver: NINA-NIKU

28.06.2013 Against a background of a global increase in production and release of genetically modified plant...

Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.2013 Prosjektet «Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft» vart utført av...

Miljøeffekter av utsetting av genmodifiserte organismer

Type: Annet | Nummer: Oppdragsmelding 072 | Utgiver:

28.06.2013 Denne utredningen er laget på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN-kontrakt BTEK1...

Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.2013 I rapporten presenteres det ressursgruppa som har arbeidet med prosjektet, mener er de viktigste...

Handlingsplan for slåttemark - organisering og status våren 2013

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2013 | Utgiver: DN

12.06.2013 Handlingsplan for slåttemark ble iverksatt i 2009. I 2011 ble slåttemark (inkl. lauveng) og...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Troms

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2013 | Utgiver:

03.06.2013 Det ble utført en supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2013 | Utgiver:

03.06.2013 Som en del av Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap (under...

DN-utredning 7-2013 Kulturmark og klima – en kunnskapsoversikt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2013 | Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning

03.06.2013

План действий по информированию, образованию, просвещению и партнерству (CEPA-план действий) в отношении водно-болотных угодий 2011-2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2011 | Utgiver:

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция) – международное соглашение по сох ранен...

Handlingsplan mot rynkerose (Rosa rugosa)

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-2013 | Utgiver:

02.05.2013 Denne handlingsplanen tar sikte på å forsterke og samordne allerede pågående tiltak mot rynkerose...

Redningsaksjonen for Vossolaksen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2013 | Utgiver:

Med utgangspunkt i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon, trusselfaktorer og tiltak er...

29 nye skogreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

12.02.2013 Faktaark om nye verneområder opprettet 25. januar 2013.

Das Jedermannsrecht

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

Ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes ist das aktive Erleben der Natur. Seit alters her...

Skarvan og Roltdalen National Park

Type: Brosjyre | Nummer: | Utgiver:

21.12.2012 Skarvan og Roltdalen National Park brochure.