Publikasjoner fra dirnat

Direktoratet for naturforvaltning gir ut en rekke publikasjoner. Her kan du laste ned aktuelle rapporter og brosjyrer innen våre arbeidsområder.

Du kan finne fram ved å bruke søkefunksjonen, eller våre ferdige lister. Listene organiserer innholdet etter tema eller type publikasjon.

DNs faste publikasjonsserier omfatter:

  • DN-rapport - utarbeidet av DN, gir uttrykk for direktoratets standpunkter
  • DN-utredning - utarbeidet av andre på oppdrag fra DN, en rådgivende publikasjon 
  • DN-notat - enklere oversikter, sammenstillinger eller lignende 
  • DN-håndbok/veileder - konkrete råd og veiledning om forvaltning av naturen 
  • DN-faktaark - En- eller  to-sidige, lettfattelige presentasjoner av relevante emner

Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Jotunheimen nasjonalpark

Type: Brosjyre | Nummer: M-215 | Utgiver:

18.12.13 Brosjyre om Jotunheimen nasjonalpark.

Láhko National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-214 | Utgiver:

11.12.13  Láhko National Park brochure.

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 1005 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.12.13 Norsk institutt for naturforskning har utviklet metodikk for arealrepresentativ overvåking av...

Veileder til forskrifter om prioriterte arter

Type: Veileder | Nummer: M24-2013 | Utgiver:

02.07.13 Denne håndboka (veilederen) er ment å være til hjelp for de som skal forvalte forskriftene om...

Folgefonna National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-213 | Utgiver:

30.06.13 Folgefonna National Park brochure.

Biosafety Report 2013/01

Type: Annet | Nummer: Biosafety Report 2013/01 | Utgiver:

28.06.13 Genetically Modified Potato with Increased Resistance to P. infestans. -Selecting Testing Species...

Environmental risks related to the release of genetically modified plants with the focus on oilseed rape (Brassica napus)

Type: Annet | Nummer: NINA Project Report 15 | Utgiver: NINA-NIKU

28.06.13 Against a background of a global increase in production and release of genetically modified plant...

Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.13 Prosjektet «Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft» vart utført av...

Miljøeffekter av utsetting av genmodifiserte organismer

Type: Annet | Nummer: Oppdragsmelding 072 | Utgiver:

28.06.13 Denne utredningen er laget på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN-kontrakt BTEK1...

Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.13 I rapporten presenteres det ressursgruppa som har arbeidet med prosjektet, mener er de viktigste...

Handlingsplan for slåttemark - organisering og status våren 2013

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2013 | Utgiver: DN

12.06.13 Handlingsplan for slåttemark ble iverksatt i 2009. I 2011 ble slåttemark (inkl. lauveng) og...

Havstrandsnatur. Tilstand, overvåkning.

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2013 | Utgiver:

03.06.13

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Troms

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2013 | Utgiver:

03.06.13 Det ble utført en supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2013 | Utgiver:

03.06.13 Som en del av Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap (under...

DN-utredning 7-2013 Kulturmark og klima – en kunnskapsoversikt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2013 | Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning

03.06.13

План действий по информированию, образованию, просвещению и партнерству (CEPA-план действий) в отношении водно-болотных угодий 2011-2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2011 | Utgiver:

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция) – международное соглашение по сох ранен...

Handlingsplan mot rynkerose (Rosa rugosa)

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-2013 | Utgiver:

02.05.13 Denne handlingsplanen tar sikte på å forsterke og samordne allerede pågående tiltak mot rynkerose...