Klimaendringer i norsk Arktis – konsekvenser for livet i nord

Klimaendringene kommer til å påvirke både økosystemene og samfunnene i nord. Her presenteres
et sammendrag av de elleve nøkkelfunnene som er identifisert i NorACIA (Norwegian Arctic Climate
Impact Assessment) for Svalbard, Nord-Norge og havområdene utenfor. Modellberegninger søker å forutsi
fremtidig klimautvikling.


Type:
Annet

ISBN:

ISBN: 978-82-7666-273-3
ISSN: 0803-0421


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema