Overvåking av miljøtilstand i vann

Denne rapporten gir veiledning til hvordan kravene til overvåking av vann i ”Forskrift om rammer for vannforvaltning” (Vannforskriften) skal gjennomføres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Norge.

Veilederen klargjør prosess, metoder og lokalisering av stasjoner fram til etablering og drift av et helhetlig system for vannovervåking. Med Vannforskriften følger en betydelig skjerping i omfanget av vannovervåking i Norge i forhold til tidligere praksis, både mht parametere og stasjoner.


Vedlegg til veilederen:

Vedlegg 1: Lovverk

Vedlegg 2: Eksempler på modeller (16. mai 07)
Vedlegg 3: Statistikk (4. mai 07)
Vedlegg 4: Prioriterte vanntyper i ferskvann
Vedlegg 5: Standarder ferskvann (4. mai 07)
Vedlegg 6: Koordinater overvåkingsstasjoner
Vedlegg 7: NIVA rapport marint stasjonsnett
Vedlegg 8: Stasjoner for basisovervåking av SMVF i elver og innsjøer
Vedlegg 9: Årsrapport 2006, landsomfattende grunnvannsnett
Vedlegg 10: Kartlegging av metaller og utvalgte nye organiske miljøgifter 2006


Type:
Annet

ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-847-3
            (pdf): 978-82-7072-848-0
ISSN: 189-4586


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker