Statusrapport for Tanavassdraget 2012

Den norsk-finske overvåknings- og forskningsgruppa for Tanavassdraget ble formelt oppnevnt i 2010 av Miljøverndepartementet og det finske Jord- og Skogbruksministeriet.

Oppdraget til gruppa er blant annet å gi årlig rapport om status for og utviklingstrender i laksebestandene, identifisere kunnskapsmangler og foreslå forsknings- og overvåkningsaktiviteter. Dette er gruppas første årsrapport.

Rapporten er skrevet på engelsk. Her kan du laste ned et norsk sammendrag.

 


Type:
Annet
Nummer:
Report 1-2012


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker