Veileder til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål (Miljøverndepartementet)

Denne veilederen er ment å være et hjelpemiddel for personer og virksomheter som ønsker å sette ut utenlandske treslag til skogbruksformål i Norge og for saksbehandlere i forvaltningen.

Veilederen forklarer og utdyper innholdet i begreper og bestemmelser i forskriften, men har ikke i seg selv noen rettsvirkning. Søkere som har ytterligere spørsmål om utsetting av utenlandske treslag, kan kontakte Fylkesmannen.


Type:
Annet


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker