Handlingsplan for damfrosk

Handlingsplanen for damfrosk presenterte mål, tiltak og organisering for forvaltningens arbeid med damfrosk i Norge i årene 2006-2011.

Planen hadde som målsetning å sikre dagens eksisterende gytelokaliteter, og gjennom tiltak å styrke bestanden både mht. bestandsstørrelse og flere tilgjengelige gytelokaliteter. Fylkesmannen i Aust-Agder hadde ansvaret for å følge opp tiltakene i denne planen. Fylkesmannen laget en arbeids- og framdriftsplan i samråd med grunneiere, kommunen og en representant fra forskermiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, NTNU.

I juni 2013 ble det utgitt en sluttrapport fra arbeidet med handlingsplanen. Denne ble laget av NTNU på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-Agder. Denne rapporten evaluerer det som er gjort og skisserer hva som bør gjøres med denne arten i de neste ti årene for å sikre overlevelsen av damfrosk på lang sikt i Norge.

 


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 2-2006
Språk:
NB

Publisert:
31.08.2006 00:00:00
Omfang:
24 sider
ISBN:
ISBN (trykt): 82-7072-690-7 
           (pdf): 82-7072-691-5
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker