Handlingsplan for dverggås

Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av dverggås (Anser erythropus).

Hovedmålet med planen er å sikre at dverggåsa ikke forsvinner som norsk og nordisk hekkefugl. På lengre sikt er målet en bestand på minst 1000 individer i Fennoskandia. Foreslåtte tiltak omfatter blant annet fortsatt kontinuerlig forvaltning, kartlegging og overvåking av raste- og hekkeområder i Norge.

DN-report 4-2011: Norwegian action plan for the Lesser
White-fronted Goose Anser erythropus


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 2-2009
Språk:
NB

Publisert:
30.09.2009 00:00:00
Omfang:
80 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-783-4 
            (pdf): 978-82-7072-784-1
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker