Handlingsplan for elvesandjeger

Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av elvesandjeger Cicindela maritima i Norge.
Handlingsplanen for elvesandjeger har på kort sikt som målsetning å sikre overlevelse av arten langs vassdragene der den fortsatt finnes i Norge, og på lengre sikt øke den norske bestanden. Foreslåtte tiltak omfatter kartlegging og overvåkning, skjøtselstiltak, informasjonstiltak, samt også en vurdering av å sette ut arten på steder der den har gått ut. Fylkesmannen i Finnmark har fått i oppdrag å følge opp denne handlingsplanen.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 3-2009
Språk:
NB

Publisert:
29.05.2009 00:00:00
Omfang:
28 sider
ISBN:
ISBN(trykt): 978-82-7072-790-2
           (pdf): 978-82-7072-791-9
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori