Handlingsplan for hortulan

Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av hortulan Emberiza hortulana i Norge.
Hovedmålet med planen er å øke hekkebestanden av hortulan gjennom videre kartlegging og overvåkning, skjøtselstiltak og biotopforbedrende tiltak på dagens hekkelokaliteter. Planen gir også anbefalinger om hvordan nye hekkelokaliteter kan etableres. Fylkesmannen i Hedmark vil ha ansvar for gjennomføringen av denne handlingsplanen.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 5-2009
Språk:
NB

Publisert:
31.07.2009 00:00:00
Omfang:
28 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-806-0 
            (pdf): 978-82-7072-807-7
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

 


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker