Handlingsplan for kalklindeskog

Kalklindeskogen er dominert av lind og hassel og den vokser på grunnlendt kalkmark. Kalklindeskogen har svært mange rødlista sopparter. Den er også en trua naturtype som er vurdert til sårbar (VU) i rødlista for naturtyper (2011). Kalklindeskogen ble i 2011 utpekt som Utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 8-2011
Språk:
NB

Publisert:
30.11.2011 00:00:00
Omfang:
69 sider
ISBN:

ISBN (Trykt): 978-82-7072-994-4
ISBN (PDF): 978-82-7072-993-7
ISSN (Trykt): 0801-6119
ISSN (PDF): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori