Handlingsplan for sinoberbille

Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av sinoberbille Cucujus cinnaberinus i Norge.

Handlingsplanen for sinoberbille har som målsetning å sikre langsiktig overlevelse av denne fredede insektarten i Norge. Foreslåtte tiltak omfatter inventering, kartlegging og systematisk overvåkning, samt sikring av lokaliteter mot habitatødeleggelse, skjøtsel og biotopforbedrende tiltak. Videre foreslås informasjonstiltak og dialog med berørte parter. Fylkesmannen i Telemark vil ha ansvar for gjennomføringen av denne handlingsplanen.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 4-2009
Språk:
NB

Publisert:
29.05.2009 00:00:00
Omfang:
28 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-795-7
            (pdf): 978-82-7072-796-4
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker