Handlingsplan for slåttemark

Handlingsplanen presenterer mål og tiltak for bevaring av naturtypen slåttemark i Norge.

Hovedmålet med planen er å ta vare på de biologiske verdiene i alle verdifulle lokaliteter i Norge med verdi svært viktige (A) og viktige (B). Det er registrert 241 lokaliteter med verdi A og 612 lokaliteter med verdi B (Naturbase per 31.12.2008).


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 6-2009
Språk:
NB

Publisert:
30.11.2009 00:00:00
Omfang:
60 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-797-1 
            (pdf): 978-82-7072-798-8
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker