Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker

Målsetningen med handlingsplanen er å ivareta og legge til rette for gunstig utvikling og rekruttering av hule eiker, slik at artene som er knyttet til hul gammel eik kan beholde eller eventuelt utvikle levedyktige populasjoner.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 1-2012
Språk:
NB

Publisert:
29.02.2012 00:00:00
Omfang:
80 sider
ISBN:

ISBN (Trykt): 978-82-8284-051-4
ISBN (PDF): 978-82-8284-052-1
ISSN (Trykt): 0801-6119
ISSN (PDF): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori