Handlingsplan mot amerikansk mink (Neovison vison)

Denne handlingsplanen presenterer mål, handlingsmåter og hovedprioriteringer for å minske de negative effektene mink har på norsk natur. Dette spesielt i forhold til truede og sårbare arter, samt arter som er viktige for opplevelse og høsting.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 5-2011
Språk:
NB

Publisert:
31.05.2011 00:00:00
Omfang:
28 sider
ISBN:

ISBN (Trykt): 978-82-7072-895-4
ISBN (PDF): 978-82-7072-896-1
ISSN (Trykt): 0801-6119
ISSN (PDF): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori