Handlingsplan mot mårhund

Denne handlingsplanen synliggjør aktuelle tiltak for å hindre etablering av mårhund Nyctereutes procyonoides i Norge.
Det skal legges stor vekt på å informere om arten med sikte på raskt å avdekke eventuell forekomst. Hovedmålet med planen er i størst mulig grad å hindre at mårhund kommer inn i landet. Der arten påvises skal en ved hjelp av ulike virkemidler hindre etablering, først og fremst gjennom uttak.  Handlingsplanen vil gjennomgå løpende evaluering i forhold til utvikling av situasjonen i Norge.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 2-2008
Språk:
NB

Publisert:
30.05.2008 00:00:00
Omfang:
20 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-747-6
            (pdf): 978-82-7072-748-3
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori