Tiltak for koraller og svampsamfunn

Rapporten presenterer eksisterende kunnskap om biologisk mangfold, trusselbildet og eksisterende tiltak, og uttrykker DNs tanker om videre tiltak for vern av koraller og svamper.
I løpet av det siste tiåret er det avdekket at Norge trolig har en av verdens største bestander av den revbyggende kaldtvannskorallen Lophelia pertusa. Denne, og flere andre arter kaldtvannskoraller, finnes både på norsk sokkel, ved kysten og inne i fjordene. Svamper og koraller er viktige for det biologiske mangfoldet i havområdene. Ikke bare i form av egen eksistens, men også fordi de skaper romlige strukturer på havbunnen hvor mange andre arter finner mat og beskyttelse.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 4-2008
Språk:
NB

Publisert:
28.11.2008 00:00:00
Omfang:
30 sider
ISBN:
ISBN (trykt): 978-82-7072-772-8
            (pdf): 978-82-7072-771-1
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori