CEPA-handlingsplan for våtmark 2011-2014

CEPA-handlingsplanen for våtmark skal bidra til en styrking av kommunikasjon, utdanning, deltagelse og bevisstgjøring relatert til verdien av våtmark og Ramsarkonvensjonen i Norge. Handlingsplanen omfatter aktiviteter som er ment å bidra til en bedre ivaretakelse av våtmark i Norge ved å øke kunnskapen om våtmarkers verdi for mennesker og naturens mangfold.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 9-2011
Språk:
NB

Publisert:
31.08.2011 00:00:00
Omfang:
24 sider
ISBN:

ISBN (Trykt): 978-82-7072-943-2
ISBN (PDF): 978-82-7072-944-9
ISSN (Trykt): 0804-1504
ISSN (PDF): 1891-4616


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker