DN-utredning 3-2013 Spredning av fremmede karplanter fra veg og ut i omgivelser – kartlegging og utprøving av metodikk


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
DN-utredning 3-2013
Språk:
NB

Volum:
30 SIDER
Publisert:
01.04.2013 00:00:00
Forfatter:
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Naturhistorisk museum, UiO, på oppdrag fra Nasjonalt program for kartlegging og overvåkning av fremmede organismer
ISBN:
ISBN (Trykt): 978-82-8284-093-4 ISBN (PDF): 978-82-8284-094-1 ISSN (Trykt): 978-82-8284-074-3 ISSN (PDF): 1891-4616

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori