Moderne hjorteviltforvaltning med ny virkemiddelbruk mot 2015

Forslag til moderne strategisk satsing for bærekraftig forvaltning av elg, hjort, rådyr og villrein.
Hensikten med rapporten er å gi DN et grunnlag ved utformingen av en moderne forvaltning av elg, hjort, rådyr og villrein mot 2015. Rapporten fremmer konkrete forslag til hva som bør være innholdet i strategien for en modernisert forvaltning av elg, hjort, rådyr og villrein mot 2015.

Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 4-2009
Språk:
NB

Publisert:
30.09.2009 00:00:00
Omfang:
60 sider
ISBN:
ISBN (trykt): 978-82-7072-827-6
            (pdf): 978-82-7072-828-4
ISSN (trykt): 0804-1504
            (pdf): 1891-4616

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker