Sjørøyevassdragene i Nord-Norge; 100 av 400 mulige

Kartleggingen av vel 400 nord-norske vassdrag viser at det er ca. 100 sjørøyevassdrag i landsdelen. Undersøkelsene viser samtidig at sjørøya blir stadig viktigere når en beveger seg nordover, og helt nord i landet er det mye sjørøye og svært lite sjøørret.

 I Nordland er det omtrent bare innsjøbaserte bestander, mens det i Nord- Troms og Finnmark i tillegg er en del elvebaserte bestander. Andelen individer som vandrer (i enhver populasjon), øker også når en beveger seg nordover. I rapporten blir årsakene til de observerte tendensene diskutert.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 1-2012
Språk:
NB

Publisert:
30.03.2012 00:00:00
Omfang:
36 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978- 82-8284-009-5 
           (pdf): 978- 82-8284-010-1

ISSN (trykt): 0804-1504
           (pdf): 1891-4616


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema