Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark

Som en del av Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap (under Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold) ble det i 2006-2007 gjennomført registreringer av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Finnmark.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
DN-utredning 8-2013
Språk:
NB

Volum:
151 SIDER
Publisert:
03.06.2013 00:00:00
ISBN:
ISBN (Trykt): 978-82-8284-109-2 ISBN (PDF): 978-82-8284-110-8 ISSN (Trykt): 0804-1504 ISSN (PDF): 1891-4616

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori