Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Norsk institutt for naturforskning har utviklet metodikk for arealrepresentativ overvåking av dagsommerfugler og humler i naturtyper i åpen mark i lavlandet, for levering av data til naturindeks for Norge. Prosjektet startet i 2009 i fylkene Østfold og Vestfold og har blitt utvidet med Sør- og Nord-Trøndelag samt Vest-Agder og Rogaland.

SABIMA har fra 2013 hatt ansvar for organisering av registreringene ved rekruttering og kursing av frivillige. Data på indikatorene «humleindeks» og «dagsommerfuglindeks» ble levert til naturindeks for Norge første gang i 2013. Metoden for å beregne samfunns- og artsindeks for dagsommerfugler og humler i de forskjellige naturtypene og områdene er beskrevet i rapporten.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
NINA-rapport 1005
Språk:
NB

Publisert:
09.12.2013 00:00:00
Forfatter:
NINA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
70 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori