Kunnskapsoppsummering av ål og forslag til overvåkingssystem i norske vassdrag

Ålen gyter i Sargassohavet og har vandringer til oppvekstområder i ferskvann, brakkvann og saltvann i Europa og områdene rundt Middelhavet. Bestanden av ål er i dramatisk tilbakegang i hele Europa, og rekrutteringen av glassål er i dag kun 1-9 % av nivået på 1970-tallet.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
NINA-rapport 661
Språk:
NB

Publisert:
30.11.2011 00:00:00
Omfang:
74 sider
ISBN:

ISSN: 1504-3312
ISBN: 978-82-426-2243-3


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori